บลจ.ไทยพาณิชย์เข็น 3 กองทุนช้อนซื้อหุ้นถูก


บลจ.ไทยพาณิชย์ รีบชิงเกมก่อนคู่แข่งเปิดตัว ชิงเปิด 3 กองทุน ลุยหุ้นและทอง ดักทางสิ้นปีนักลงทุนนิยมซื้อกองทุน RMF ไว้หักลดหย่อนภาษีประจำปีเปิดขายแล้ววันนี้ถึง 17 ต.ค. ลงทุนขั้นต่ำแค่ 5,000 บาท ชูผลตอบแทนสูง*

นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ไตรมาสสุดท้ายของทุกปีจะเป็นช่วงที่นักลงทุนให้ความสนใจการลงทนในกองทุน LTF และ RMF เนื่องจากสามารถนำเงินที่ลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ฉะนั้น ทางบลจ.ไทยพาณิชย์จึงออกกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพิ่มอีก 2 กองทุน เพื่อเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCB GOLD THB HEDGED RMF) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET 50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCB SET50 INDEX RMF) มูลค่ารวมประมาณ 4,000 ล้านบาท
 
พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดจำหน่ายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCB SET50 INDEX FUND) มูลค่า 2,000 ล้านบาท โดยทั้งหมดเปิดจองพร้อมกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 17 ตุลาคมนี้ ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท ซึ่งภายหลังการเสนอขายครั้งแรกผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ
 
ทั้งนี้กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งและจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Exchange Traded Fund : ETF) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ และได้ทำการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตลอดเวลา
ส่วนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX และ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ จะมีนโยบายเหมือนกันคือ เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของ SET 50 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET 50 ให้มากที่สุด ซึ่งทั้งสองกองทุนเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ชอบลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ ไม่เจาะจงหมวดธุรกิจ และเชื่อว่า SET50 INDEX จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า SET INDEX
 
“การลงทุนในหุ้นและทองคำเป็นอีกทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงที่ดี โดยเฉพาะการลงทุนระยะยาวอย่าง RMF ซึ่งต้องมีวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอทุกปี ถึงแม้จะมีความผันผวนแต่ก็ยังมีปัจจัยสนับสนุนในระยะยาว โดยในส่วนของหุ้นเรามองว่าประเทศไทยยังมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปบ้างแต่ก็ไม่มากนัก อีกทั้งนโยบายภาครัฐยังกระตุ้นการบริโภคในประเทศซึ่งจะส่งผลบวกต่อภาคธุรกิจในประเทศมีผลประกอบการที่ดี และเป็นสิ่งจูงใจให้เงินลงทุนไหลกลับมาในตลาดหลักทรัพย์ไทย นอกจากนี้ ในส่วนของทองคำ ยังมีความไม่แน่นอนของปัญหาหนี้สาธารณะของสหรัฐฯและยุโรปที่ส่งผลให้ Capital Fund Flow และราคาสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกมีความผันผวน และเมื่ออัตราดอกเบี้ยของทั้งสหรัฐและยุโรปยังอยู่ในระดับต่ำจะทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบ นักลงทุนจะหันลงทุนในสินทรัพย์ที่เอาชนะเงินเฟ้อได้ในระยะยาว” นางโชติกากล่าว

LastUpdate 15/12/2554 20:07:17 โดย : Admin
กลับหน้าข่าวเด่น
21-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 21, 2020, 7:12 am