เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ผู้ว่า ธปท.ระบุเห็นต่างได้ แต่อย่านำทุนสำรองมาลงทุน ควรออกพันธบัตรแทน


นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)  กล่าวยอมรับว่า แม้ความคิดเห็นในด้านนโยบายการเงินจะมีความแตกต่างกันกับประธานกรรมการ ธปท. นายวีรพงษ์ รามางกูร แต่ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ เพราะแม้บางเรื่องจะคิดเห็นต่างกัน แต่ก็มีหลายเรื่องที่คิดตรงกัน อาทิ การดำเนินนโยบายการเงิน ที่เห็นความสำคัญของการเติบโตเศรษฐกิจ อยากเห็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  หรือการให้สถาบันการเงินเป็นตัวหลักในการสนับสนุนการขยายตัวเศรษฐกิจ และเห็นด้วยกับการใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำเพื่อดูแลเศรษฐกิจ

"ธปท.เห็นด้วยกับความจำเป็นในการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ตามศักยภาพ แต่ไม่เห็นด้วยกับการนำทุนสำรองออกไปลงทุน เนื่องจากทุนสำรองที่มีอยู่ มีต้นทุนจากการที่ ธปท.นำเงินบาทไปแลกมาจากภาคธุรกิจ  ดังนั้น หากรัฐบาลต้องการสร้างถนน หรือรถไฟความเร็วสูง ก็ควรจะออกพันธบัตรรัฐบาลแล้วนำเงินบาทมาแลกกับทุนสำรองเพื่อไปลงทุน เพราะหากถึงเวลาที่มีความต้องการเงินสกุลต่างประเทศ และ ธปท.ไม่มีให้ ก็จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศได้"นายประสารระบุ 
       
ผู้ว่าธปท.ยังยืนยันว่า ธปท.ให้ความสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพ ไม่ได้เน้นดูแลเฉพาะอัตราเงินเฟ้อเพียงอย่างเดียว  ในขณะที่นโยบายการเงินขณะนี้เอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ตลอดจนการขยายตัวของสินเชื่อ และการอุปโภค บริโภคในประเทศ แต่หากมีการบิดเบือนให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเกินไป อาจจะเกิดผลเสียต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น กรณีของไทย ก่อนปี 2540 ที่ส่งผลให้มีการกระจายสินเชื่อไปยังภาคธุรกิจที่ไม่เหมาะสม  และในกรณีของยุโรปหรือสหรัฐ ซึ่งมีการบิดเบือนดุลยภาพของเศรษฐกิจ แต่ไม่สามารถบริหารจัดการได้ 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ส.ค. 2555 เวลา : 21:58:04
07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 12:45 am