หุ้นทอง
ก.ล.ต. กล่าวโทษบ. จี ไอ เอส พี จำกัด กับพวก และ Navista Global Markets Ltd. ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้รับใบอนุญาต


ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัท จี ไอ เอส พี จำกัด นายศุภวิทย์  สูติสงค์ และ Navista Global Markets Ltd.  ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) กรณีประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

สืบเนื่องจากมีผู้แจ้งเบาะแสว่า บริษัท จี ไอ เอส พีฯ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 240/31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และ Navista Global Markets Ltd.  ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งจากการตรวจสอบพยานหลักฐาน พบว่า บริษัท จี ไอ เอส พีฯ และ Navista Global Markets Ltd. ได้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าเป็นตัวแทนซื้อขายทองคำล่วงหน้า โดยมีการติดต่อ ชักชวน ตลอดจนเผยแพร่เอกสารและข้อมูลการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ www.famarkets.com และ www.ngm-trading.com ตามลำดับ  เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า

การกระทำของบริษัททั้งสองข้างต้นเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการกล่าวโทษ
บริษัท จี ไอ เอส พีฯ และนายศุภวิทย์ สูติสงค์ ในฐานะกรรมการบริษัท และ Navista Global Markets Ltd.  ต่อ ปอศ.  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับบริษัทดังกล่าว โปรดแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง ปอศ. ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2237-1199  เพื่อให้ทำการสอบสวนดำเนินคดีจนถึงที่สุด

นายวสันต์  เทียนหอม  รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ขอย้ำเตือนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เลือกลงทุนเฉพาะกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th และเพื่อช่วยในการตัดสินใจให้แก่ผู้ลงทุน  ก.ล.ต. ได้รวบรวมรายชื่อนิติบุคคลที่มิใช่
ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ไว้ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. หัวข้อ Investor Alert List นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนหรือประชาชนทั่วไปได้รับการติดต่อชักชวนให้ลงทุนจากบุคคลที่สงสัยว่าไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งเบาะแสไปยังศูนย์สนับสนุนผู้ลงทุนของ ก.ล.ต. โทร. 0-2263-6000 หรือ
complain@sec.or.th  เพื่อ ก.ล.ต. จะได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป”

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ก.ย. 2555 เวลา : 18:04:09
02-12-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 2, 2020, 1:59 pm