แบงก์-นอนแบงก์
ไทยพาณิชย์ ประกาศกำไรไตรมาส 3 ปีนี้ 10,025 ล้านบาท เพิ่ม 20%


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศผลกำไรสุทธิไตรมาส 3/2555  (งบการเงินรวมก่อนสอบทาน) ที่ 10,025  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 20% จากไตรมาส 3/2554  ปัจจัยหลักขับเคลื่อนกำไรสุทธิที่ดีนี้ มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ   อันเป็นผลจากการขยายตัวที่สูงของสินเชื่อซึ่งเติบโตจากช่วงเดียวกัน ของปีที่แล้วถึง 20.2%  คุณภาพของสินเชื่อโดยรวมมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน   แต่ด้วยหลักความระมัดระวัง ธนาคารจึงได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมจากเกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงผลประกอบการไตรมาส 3/2555 ว่า “ผลประกอบการที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง    แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรในระดับสูงที่ต่อเนื่องและยั่งยืนของธนาคาร   การที่ธนาคารมีผลประกอบการที่ดีตลอดสามไตรมาสที่ผ่านมา มาจากการดำเนินยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง  การนำไปปฎิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และการฟื้นตัวที่ดีอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่เมื่อปลายปีทีแล้ว ”

กำไรสุทธิ  ไตรมาส 3/2555 อยู่ในระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์   อันเป็นผลมาจากการบันทึกกำไรจากการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่สูงถึง 15.3 พันล้านบาท   ส่งผลให้กำไรสุทธิรวมของสามไตรมาสแรกของปี 2555 อยู่ที่ 30.4 พันล้านบาท  เพิ่มขึ้น 24.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว  (ไม่รวมกำไรพิเศษครั้งเดียวจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน  ที่บันทึกในไตรมาส 1/2554)  

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนกำไรที่สูง  มาจากการขยายตัวของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นถึง 20.2%  จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน   การเติบโตที่สูงของสินเชื่อเคหะ ( 20.7% ) และสินเชื่อรถยนต์ในธุรกิจลูกค้าบุคคล (39.6%) และสินเชื่อ SME (25.7%)  ซึ่งทำให้ธนาคารประสบความสำเร็จในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในสองกลุ่มธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มเป็น 16.2 พันล้านบาท  เติบโต  19.6%  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

รายได้จากสินเชื่อโดยรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ณ สิ้นไตรมาส 3/2555  ปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.13%  ลดลงจาก 2.69%  ณ สิ้นไตรมาส 3/2554 และ 2.61% ณ สิ้นปี 2554

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง  ธนาคารได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และทำการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นอีก 1 พันล้านบาท  เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  ทำให้อัตราส่วนเงินสำรองเพิ่มขึ้นเป็น  134.9% จาก 118.7% ณ สิ้นไตรมาส 3/2554  และ 127.1% ณ สิ้นปี 2554

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “ผลประกอบการที่ดีนี้เกิดจากความสามารถของธนาคารในการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจนและขยายการเติบโตไปในกลุ่มลูกค้านั้นๆได้สำเร็จด้วยการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ความพยายามนี้ย้ำถึงความแข็งแกร่งด้านยุทธศาสตร์ที่มุ่งให้ความ สำคัญกับลูกค้าเป็นลำดับแรก หรือ Customer First โดยมีพนักงานธนาคารร่วมผลักดันยุทธศาสตร์  และทำงานด้วยความกระตือรือร้น ทุ่มเทในการนำเสนอบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า  ด้วยความผูกพันที่แน่นแฟ้นของลูกค้า และพนักงานที่เกิดขึ้นนี้   ทำให้ธนาคารสามารถก้าวเติบโตอย่างมั่นคง และบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น “ธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือก” ตลอดมา


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ต.ค. 2555 เวลา : 17:40:26
30-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 30, 2020, 3:56 am