แบงก์-นอนแบงก์
ธนาคารเกียรตินาคิน เปิดตัวทีมชนะเลิศประกวดแผนธุรกิจ


นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) มอบรางวัล “KK BIZ RE Innovation Awards 2012” หรือการประกวดแผนธุรกิจด้านโครงการอสังหาริมทรัพย์ครั้งแรกของประเทศไทย ให้กับผู้ชนะในประเภทแผนธุรกิจสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ประเภทของการประกวด รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 7 แสนบาท ภายใต้โจทย์แผนธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดไม่เกิน 500 ล้านบาท  มีผลงานตรงตามแนวคิด Living Innovation ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นได้จริง มีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ รวมถึงสร้างผลเชิงบวกต่อสังคม ซึ่งมีผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 339 ทีม และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทได้ที่ www.kiatnakin.co.th
 
 

 

 


LastUpdate 26/10/2555 14:18:15 โดย : Admin
28-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 28, 2020, 9:31 pm