เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ตอนที่ 24 : บริหารความเสี่ยง อะไรที่เราคิดว่าเสี่ยงต้องบริหาร คำพูดคำเตือน


ในวันนี้ผมอยากประมวลการสื่อสารของท่านที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมสินเชื่อ ที่กำลังเป็นประเด็นเนื่องจากการเห็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีในเรื่องหนี้ครัวเรือนที่มีการเพิ่มขึ้นมาก มีการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ค้างชำระทั้งส่วนที่เริ่มค้างจนถึงส่วนที่ค้างจนเป็นหนี้เสีย หรือเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) แม้ว่าจำนวนเงินไม่มากแต่ในเชิงของจำนวนรายหรือผลต่อเนื่องทางสังคมแล้วเป็นอะไรที่วางใจไม่ได้ การออกมาเตือนทั้งในส่วนคนที่จะก่อหนี้ว่าควร ออมก่อนกู้ ออมก่อนใช้ กู้อย่างมีสติ ขณะเดียวกันก็เตือนคนให้กู้ว่าเบาๆ หน่อยเรื่องการสื่อสาร การโฆษณาประเภท กู้ง่ายได้ไว แต่งก่อนผ่อนทีหลัง เพราะถ้ายังไม่หยุดกันทั้งสองฝั่งท้ายสุดระบบจะเจอกับ อนุมัติตอนเช้าตอนบ่ายก็รู้เลยว่าชำระไม่ได้ กลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือคนที่มีรายได้ 10,000-15,000 บาทต่อเดือนที่มีภาระหนี้อยู่แล้วและพวกที่กำลังอยากจะมีหนี้ ซึ่งหลังการหารือของภาคส่วนเมื่อ 3 ธันวาคม 2555 แล้วมีที่น่าสนใจดังนี้ครับ

ท่านแรก "การขอให้ธนาคารลดการโฆษณาที่กระตุ้นการกู้ยืมคงไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะทำให้การกู้ยืมลดน้อยลง เพราะการกู้ยืมของประชาชนขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก"

ท่านที่สองซึ่งเป็นผู้บริหารสถาบันการเงินรายหนึ่งกล่าวว่า "โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าบุคคลยังมีความจำเป็นในการแข่งขัน ซึ่งจะใช้โปรโมชั่นตามช่วงเวลาและฤดูการจับจ่ายของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยล่าสุดมีแคมเปญชิงรางวัลจะหมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2556 ถือเป็นช่วงเวลาที่มีคนจับจ่ายซื้อของมากที่สุด"

ท่านที่สามระบุว่า "หลังจากนี้ ทาง....คอนซูเมอร์จะต้องมาวางแผนการทำโปรโมชั่นทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลอีกครั้ง ตามที่ ธปท.ขอความร่วมมือ ซึ่งอาจจะมีผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการโฆษณาผ่านสื่อด้วย เน้นสื่อข้อมูลที่จำเป็นกับผู้บริโภค และยอมรับว่าโปรโมชั่นยังต้องมีตามช่วงเวลาเพื่อสะท้อนการแข่งขัน"

ท่านที่สี่ "หนี้เสียจากสินเชื่อรถยนต์ยอมรับว่ามีบ้าง แต่ไม่เยอะ หากเทียบกับหนี้เสียรวม เพราะการดูสินเชื่อรายย่อยไม่ได้ดูแต่ NPL เท่านั้น ยังมีสถิติอื่น เช่น การเริ่มค้างชำระ 1-2 เดือน ก็มีสถิติแล้ว โดย NPLของสินเชื่อรถยนต์แต่เดิมอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้ก็ไม่ถึง 2% แม้ว่าจะมียอดการจำหน่ายรถยนต์เพิ่มมากขึ้น"

ท่านที่ห้า "ธนาคารยังจำเป็นต้องมีแคมเปญการตลาดให้สอดคล้องกับการแข่งขัน เช่น ดอกเบี้ย 0% นาน...เดือน บนกลยุทธ์ลดต้นทุนช่องทางขาย แต่ลูกค้าจะได้ประโยชน์มากขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงคุณภาพสินเชื่อขณะที่แคมเปญที่จะออกใหม่ก็จะเน้น "ชำระหนี้เร็ว ลดหนี้เร็ว" โดยมีการสร้างสิ่งจูงใจให้ทำตาม อันจะนำมาซึ่งการลดมูลหนี้และดอกเบี้ยได้เร็วขึ้น

ท้ายสุดท่านที่หก เป็นความเห็นของท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกมาให้ข้อมูลและให้ข้อคิดในเรื่องการบริหารความเสี่ยงทุกระดับแบบลงมือทำได้แล้วไม่ว่าจะเป็นใคร ใหญ่หรือเล็ก เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตื่นขึ้นมาเปลี่ยนแปลงว่า

“สรุปได้ว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้ายังมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้ แต่ยังมีความเสี่ยงและความท้าทายต่างๆ ที่รอเราอยู่ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน จึงต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดี และต้องตระหนักว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง “ลงมือทำ” หากทุกคนจัดการดูแลและบริหารความเสี่ยงในส่วนของตนได้ดี ก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามศักยภาพ และช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถต่อสู้กับความท้าทายและความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างราบรื่น” ท่านได้เน้นย้ำว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง “ลงมือทำ”.

สุรพล โอภาสเสถียร

ผู้จัดการใหญ่

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด


LastUpdate 11/12/2555 23:59:42 โดย : Admin
25-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 25, 2020, 11:10 pm