อสังหาริมทรัพย์
จับตา "ธุรกิอจอสังหาริมทรัพย์" ต่างจังหวัด บูม


  การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300  บาทเท่ากันทั่วประเทศ ต่างเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในต่างจังหวัด  ทั้งหัวเมืองใหญ่  และหัวเมืองรอง

นายศราวุธ  จารุจินดา ประธานฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน (KK) กล่าวว่า ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในปี 56 นี้ มองว่า ยังอยู่ในของการฟื้นตัวของที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลหลังจากเกิดปัญหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 54  ซึ่งการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ในปีนี้  ธนาคารมีแผนรุกตลาดในภูมิภาคให้มากขึ้น เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยธนาคารตั้งเป้าสัดส่วนการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ต่างจังหวัด เป็น 40% และ กรุงเทพฯ 60%

 
 
 
โดยธนาคารมองว่า  ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดจะมีการขยายตัว 20-30%ต่อปี ซึ่งสาเหตุที่อสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัด มีการเติบโตมาก  มาจาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของสังคมเมือง  ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนและลุ่มแม่น้ำโขง  ทำให้รายได้ของประชากรในภูมิภาคต่างๆเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งนโยบายมหภาคเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำ 300 ของภาครัฐบาล ส่งผลให้ประชากรมีรายได้ต่อหัว และมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น  และการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ผ่านจังหวัดต่างๆ อย่างเช่น พิษณุโลก หัวหิน เชียงราย หนองคาย มหาสารคาม จะทำให้มีการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ตามเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงมากขึ้น

ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยของธนาคาร พบว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพต่อการเติบโตมีอยู่ 13 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต ขอนแก่น ระยอง อุบลราชธานี ลำปาง ซึ่งมีการเติบโตสอดคล้องกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีโอกาสการเติบโตตามโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยง เส้นทางไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ในอาเซียน ได้แก่ มหาสารคาม หนองคาย บุรีรัมย์ นครราชสีมา สระแก้ว กาญจนบุรี และพิษณุโลก

ส่วนภาวะฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์  ที่เริ่มมีสัญญาณฟองสบู่เมื่อช่วงกลางปี 55 ที่ราคาปรับสูงขึ้น และผู้ประกอบการมีโครงการใหม่ๆ ออกมามากนั้น นายศราวุธ กล่าวว่า ปัจจุบันภาวะฟองสบู่เริ่มฝ่อลง จากราคาของอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่มีการปรับตัวลง ประกอบกับผู้ประกอบการไม่ได้มีการเปิดตัวโครงใหม่ออกมามากเกินไป

ด้าน นายกิตติพล  ปราโมท ณ อยุธยา  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย บอกว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 จะขยายตัว 7-10%   โดยตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นกว่าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   เนื่องจากเศรษฐกิจในต่างจังหวัดเติบโตได้ดี โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมจะขยายสูงกว่าที่อยู่อาศัยแนวราบ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นความสะดวกมากขึ้น 

ขณะที่การเก็งไรในตลาดคอนโดมิเนียมยังเป็นปกติ และไม่มีสัญญาณภาวะฟองสบู่  เนื่องจากราคาอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรับเพิ่มขึ้น มาจากต้นทุนค่าแรงงาน วัสดุก่อสร้าง และ ราคาที่ดิน เป็นหลัก
 

LastUpdate 23/02/2556 01:08:09 โดย : Admin
27-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2020, 10:06 pm