แบงก์-นอนแบงก์
ธนชาตออก " เงินฝากประจำรับดอกไว ได้ทุกเดือน" ฝาก 11 เดือน ดบ.3.03%,ฝาก 22 เดือน ดบ.สูงสุด 7% ต่อปี


 

ธนาคารธนชาต ดึงเงินฝากระยะกลางและระยะยาว ออกผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำรับดอกไว ได้ทุกเดือน” ระยะเวลาฝาก 11 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูง 3.03% ต่อปี และ ระยะเวลาฝาก 22 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 7% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.25% ต่อปี เหมาะสำหรับผู้ฝากที่ต้องการผลตอบแทนที่คุ้มค่า สม่ำเสมอในระยะยาว 

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ต้องการออมเงินให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างเต็มที่ ในช่วงที่ภาวะอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลง และทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ด้วยการลงทุนในระยะเวลาที่ยาวขึ้น ธนาคารฯ จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำรับดอกไว ได้ทุกเดือน” 2 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน คือ “เงินฝากประจำรับดอกไว ได้ทุกเดือน” ระยะเวลาฝาก 11 เดือน และ 22 เดือน โดยธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน สำหรับเงินฝากระยะเวลา 22 เดือน ยังเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ฝาก โดยหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินก่อนครบกำหนดฝากก็สามารถทำได้ โดยถอนหลังฝากครบ 12 เดือน ก็ยังคงได้รับผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี้ยตามช่วงเวลา และระยะเวลาที่ฝากจริง.

“เงินฝากประจำรับดอกไว ได้ทุกเดือน” ฝากเริ่มต้นเพียง 100,000 บาท โดยระยะเวลาฝาก 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.03% ต่อปี ส่วนระยะเวลาฝาก 22 เดือน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.25% ต่อปี โดยเดือนที่ 1 – 12 อัตรา 2.00% ต่อปี เดือนที่ 13 – 17 อัตรา 2.50% ต่อปี เดือนที่ 18 – 22 อัตรา 7.00% ต่อปี รับฝากจากผู้ฝากทุกประเภท ยกเว้น บริษัทประกันภัย, ประกันชีวิต, กองทุน, สถาบันการเงิน และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยรายเดือนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันและเมื่อครบกำหนดจะนำเงินต้นฝากเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยอัตโนมัติ สนใจเปิดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาต กว่า 630 สาขาทั่วประเทศ หรือ โทร 1770


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 มี.ค. 2556 เวลา : 12:09:53
25-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 25, 2020, 11:04 pm