อสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวสูงขึ้นจาก Q4 ปีก่อน


 

 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 1 ปี 2556 พบดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยมีค่ากลางของดัชนีเท่ากับ 50
 
ดังนั้น หากค่าดัชนีสูงกว่าค่ากลาง มีนัยว่าผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นภาวะที่ดี และหากดัชนีมีค่าสูงกว่าเดิม มีนัยว่าผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นภาวะที่ดีขึ้นจากเดิม ในทางตรงข้าม หากค่าดัชนีต่ำกว่าค่ากลาง มีนัยว่าผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นภาวะที่ไม่ดี และหากดัชนีมีค่าต่ำกว่าเดิม มีนัยว่าผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นภาวะที่แย่ลงจากเดิม
 
ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลฯ สำรวจจากผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 166 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 30 บริษัท และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 136 บริษัท ในการคำนวณดัชนีรวมจะให้น้ำหนักบริษัทจดทะเบียนและบริษัทไม่จดทะเบียน 50:50 เท่ากัน
 
 
 
 
 
นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 1 ปี 2556 พบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) มีค่าเท่ากับ 57.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 56.8 และไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 54.3
 
เมื่อแยกประเภทผู้ประกอบการ พบว่า สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed) มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 62.2 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งมีค่าดัชนี 64.3  
 
 
สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Non-Listed) มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 53.3 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งมีค่าดัชนี 49.4
 
 
ค่าดัชนีในไตรมาสนี้ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว แสดงว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้าน ยอดขาย การลงทุน และการจ้างงาน

สำหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index) ประจำไตรมาส 1/2556 มีค่าเท่ากับ 71.6 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งมีค่าเท่ากับ 71.0 และเพิ่มจากไตรมาสเดียวกันของปี 2555 ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 67.0

 
โดยในส่วนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า เท่ากับ 77.1 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้วซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 77.7
 
ส่วนบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า มีค่าดัชนีเท่ากับ 66.1 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 64.4
 
 
ค่าดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนข้างหน้า หรือตั้งแต่ปัจจุบันไปถึงเดือนกันยายน 2556 เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำรวจความเชื่อมั่น ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการมีความคาดหวังที่ดี ในด้านผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน การจ้างงาน และการเปิดโครงการใหม่ และ/หรือ เฟสใหม่

LastUpdate 23/04/2556 03:04:52 โดย : Admin
27-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2020, 11:47 pm