อสังหาริมทรัพย์
ผังเมืองใหม่ ทำเลทอง เกาะแนว "รถไฟฟ้า"


 

 
 
กทม.เตรียมประกาศใช้ผังเมืองฉบับใหม่ 16 พ.ค. นี้ ทำเลฮอตเกาะแนวรถไฟฟ้า "มีนบุรี รามคำแหง ตลิ่งชัน" ส้มหล่น รับอานิสงรถไฟฟ้าพาดผ่าน เชื่อราคาที่ดินพุ่งแน่นอน

เป็นที่แน่นอนแล้วว่า ในวันที่ 16 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ กรุงเทพมหาคร (กทม.) จะประกาศใช้ผังเมืองรวมฉบับใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินบางทำเล โดยเฉพาะทำเลเกาะแนวรถไฟฟ้านั้น จะได้ประโยชน์จากการผังเมืองรวมฉบับใหม่ ซึ่งกำหนดเป็นพื้นที่สำหรับทำธุรกิจ ขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันออก และตะวันตก ห้ามเปลี่ยนแปลงทางน้ำไหล เพื่อป้องกันน้ำท่วม

นางสาวปัญญภัสสร์ นพพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้จัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) มีเนื้อหาและข้อกำหนดเปลี่ยนแปลงไปจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2549 โดยวางแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม และประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

 สำหรับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ จะไม่แตกต่างจากฉบับเดิมปี 2549 มากนัก โดยมีการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาในอนาคต ซึ่งจะเน้นการพัฒนาพื้นที่ตามโครงข่ายคมนาคมขนส่งในการพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักและถนนสายรอง และเน้นการเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการแก้ปัญหาโลกร้อนและการลดการใช้พลังงาน 

รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม อาทิ บึงลำพังพวนและบึงโรงงานยาสูบ และได้กำหนดพื้นที่สีเขียวลายเพิ่มเติมหรือพื้นที่อนุรักษ์ ในพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ และบริเวณแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย โดยห้ามมีการเปลี่ยนแปลงทางไหลของน้ำ ห้ามมีการถมที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงหน้าดิน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

 
 
 
นอกจากนี้ ยังได้ปรับพื้นที่บริเวณที่จะลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนในอนาคตให้เป็นพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่พาณิชยกรรม จากเดิมที่เป็นพื้นที่สีเหลืองหรือที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย่านตลิ่งชันซึ่งอยู่ในแนวรถไฟสายสีแดง บางซื่อ-ตลิ่งชัน ย่านมีนบุรี รามคำแหง ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู ปากเกร็ด-หลักสี่-มีนบุรี-สุวินทวงศ์ และรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้ม บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม-บางกะปิ-มีนบุรี เป็นต้น เพื่อขยายพื้นที่การค้าและการบริการ ซึ่งการเปลี่ยนสีผังเมืองครั้งนี้จะทำให้ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นอีกแน่นอน จากที่ในช่วงก่อนหน้าราคาที่ดินก็ปรับตัวสูงขึ้นมาประมาณ 30% 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีประชาชนอาศัยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะย่านมีนบุรีและรามคำแหง เพราะมีผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรร ไปลงทุนโครงการจำนวนมาก เพื่อรองรับโครงการรถไฟฟ้าที่จะก่อสร้างเร็วๆนี้

 
 
ผังเมืองฉบับใหม่กำหนดการสร้างที่อยู่อาศัยในเขตทาง โดยเพิ่มระยะการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความกว้างถนนใหม่ คือ กรณีถนนขนาด 10 เมตร และ 12 เมตร มีระยะถอยร่น 200 เมตร ถนนขนาด 16 เมตร ระยะถอยร่น 300 เมตร และ ถนน 30 เมตร ระยะถอยร่น 500 เมตร ผังเมืองรวมฉบับใหม่ยังส่งเสริมการจัดให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย การก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน การสร้างพื้นที่สาธารณะหรือสวนสาธารณะ การเข้าถึงสถานีระบบขนส่งมวลชนแบบรางด้วยการสร้างที่จอดรถ การจัดสรรพื้นที่รับน้ำ หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการมีการดำเนินการตามการส่งเสริมของผังเมือง จะสามารถเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่สร้างอาคารใหม่ได้ 

LastUpdate 07/05/2556 16:34:46 โดย : Admin
27-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2020, 10:28 pm