อสังหาริมทรัพย์
"กคช." ดึงเนเธอร์แลนด์ สร้าง "บ้านสะเทินน้ำสะเทินบก" เตรียมรับมือน้ำท่วมใหญ่


 

 

การเคหะแห่งชาติเผยแผนรับมือน้ำท่วม ดึงเทคโนโลยีจากเนเธอร์แลนด์ "Dutch Amphibian House" ใช้ในการก่อสร้าง "บ้านสะเทินน้ำสะเทินบก" เล็งตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัย พร้อมลุยก่อสร้าง 96 โครงการ กว่า 5 หมื่นหน่วย ยันไม่ยอมตกขบวน เล็งสร้างบ้านเกาะแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง-สีเขียว ขณะ "นายกฤษดา  รักษากุล" นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการคนใหม่

               
 
 
น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 ทำให้การเคหะแห่งชาติในฐานะที่ต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน เตรียมมาตรการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต จึงได้ร่วมมือกับประเทศเนเธอร์แลนด์ พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีระบบป้องกันน้ำท่วม โดยล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการเคหะแห่งชาติและประเทศเนเธอร์แลนด์

        
 
 
 
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาตินำเทคโนโลยี Dutch Amphibian House (บ้านสะเทินน้ำสะเทินบก) จากประเทศเนเธอร์แลนด์ มาประกอบใช้ในประเทศไทย เนื่องจากเนเธอร์แลนด์มีประสบการณ์ในด้านการจัดการน้ำและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีระบบป้องกันน้ำท่วม

 
 
 
โดยจะนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประกอบสร้างเป็นโครงการนำร่องจำนวน 6 หลัง ทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแถว เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมการรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งทีมสถาปนิกและวิศวกรของการเคหะแห่งชาติ จะเข้าร่วมศึกษาวิธีการประกอบแบบบ้านร่วมกับทีมงานของประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ ซึ่งหลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเคหะแห่งชาติจะจัดให้มีพิธีส่งมอบโครงการนำร่องระหว่างสถานทูตเนเธอร์แลนด์และการเคหะแห่งชาติในนามประเทศไทยต่อไป
 

 
 
สำหรับการจัดสร้างโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 จำนวน 96 โครงการ จำนวนรวม 50,205 หน่วย การเคหะแห่งชาติได้คัดสรรพื้นที่ที่มีทำเลดี ศักยภาพสูง และมีความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว โดยการศึกษาวิจัยและทำการตลาด  ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและอนุมัติต่อไป 
 

 
 
“หากโครงการได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) การเคหะแห่งชาติพร้อมที่จะเปิดขายโครงการทันที ซึ่งโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 อยู่ในกรอบแผนการดำเนินงานปี 2556-2559 สำหรับปี 2556 จะทำการเปิดขายทั้งหมด 22 โครงการ จำนวน 7,812 หน่วย ภายในปี 2557 จะเปิดขายต่อเนื่องอีก 30 โครงการ จำนวน 14,218 หน่วย ส่วนปี 2558-2559 จะเปิดขายโครงการส่วนที่เหลือ”

ส่วนความคืบหน้าโครงการตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการที่อยู่อาศัยตามโครงข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งคณะกรรมการฯร่วมสรุปว่า ให้ดำเนินการจัดทำแผนเร่งด่วนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) บริเวณ Depot บางไผ่ จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่สายสีเขียว (แบร์ริ่ง – บางปิ้ง) บริเวณ Park & Ride จังหวัดสมุทรปราการ โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งร่วมจัดทำแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของการรถไฟฟ้าฯ

โดยการเคหะแห่งชาติจะศึกษาในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย แนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งด้านการตลาด การเงินการลงทุน และการบริหารจัดการ คาดว่าจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติภายในเดือนสิงหาคมนี้ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป และจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณต้นปี 2557

 
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้สัมภาษณ์ผู้สมัครทั้งหมด และสรุปผลการคัดเลือกเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติแล้ว มีมติเห็นชอบให้ นายกฤษดา รักษากุล  (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ) เป็นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคนใหม่ ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเจรจาต่อรองผลตอบแทน หลังจากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติอีกครั้ง ก่อนนำเสนอกระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คาดว่าประมาณปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคมนี้ จะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ

LastUpdate 30/05/2556 09:38:35 โดย : Admin
27-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2020, 10:56 pm