แบงก์-นอนแบงก์
EXIM BANK มอบทุนการศึกษาอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเพื่อนผู้พิการ


 
 
นายวิรุณ เกตุประกอบ (กลาง) กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายคนิสร์ สุคนธมาน (ขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นำพนักงานธนาคารเดินทางไปมอบทุนการศึกษาจำนวน 250,000 บาท ให้แก่นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (ซ้าย) ประธานกรรมการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เพื่อสนับสนุนการอบรมและฝึกฝนด้านคอมพิวเตอร์ให้เพื่อนผู้พิการสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 มิ.ย. 2556 เวลา : 15:56:30
23-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 23, 2020, 7:27 am