ซีเอสอาร์-เอชอาร์
กระทรวงวิทย์ไทย-จีนลงนามความร่วมมือด้านวิทย์-เทคโนฯ


 

 

 

ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความตกลงกับนายหวัง อี้ (Mr. Wang Yi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ว่าด้วยการส่งเสริม 4 โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Agreement on Promoting 4 Cooperation Projects between the Ministry of Science and Technology of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China)ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสที่นายหลี่ เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยการลงนามในครั้งนี้มีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานด้วย
 
 
ความตกลงดังกล่าวได้ระบุโครงการความร่วมมือใน 4 โครงการ ได้แก่ 1. การร่วมจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีนด้านรถไฟความเร็วสูง 2.) การร่วมพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลการสำรวจดาวเทียมระยะไกล 3.) ความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 4.) การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนและปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยเป็นประธานร่วม เพื่อกำกับดูแลการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวให้มีผลเป็นรูปธรรม โดยทั้ง 4 โครงการนี้ได้มีคณะทำงานของหน่วยงานหลักทั้ง 2 ประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ และคณะทำงานได้มีการประชุมหารือเตรียมความพร้อมเดินหน้าความร่วมมือได้ทันทีหลังจากที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนาม
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ต.ค. 2556 เวลา : 23:04:20
10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 5:10 pm