แบงก์-นอนแบงก์
กรุงศรีอาสาทำดีร่วมปลูกป่าชายเลน


 

 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธา โดยนายประมาณ ตันติวิทยากร ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและผู้อำนวยการภาคของธนาคาร พร้อมด้วยอาสาสมัคร 100 คน ร่วมกันปลูกต้นกล้าไม้โกงกางแสม และลำพู จำนวนกว่า 2,000 ต้น  ในพื้นที่ป่าชายเลน ต.บ้านสวน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการ “กรุงศรีอาสาทำดีร่วมปลูกป่าชายเลน” เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนให้คงกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของธนาคารและสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 ชลบุรี สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


LastUpdate 04/12/2556 18:59:06 โดย : Admin
30-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 30, 2020, 2:32 am