แบงก์-นอนแบงก์
เอสเอ็มอีแบงก์ จัดสัมมนาฟรี "ทางรอด SMEs ไทย เพิ่มผลผลิตพิชิตกำไร"


 

 

นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  จะจัดสัมมนาเผยเทคนิคสำคัญให้แก่ผู้ประกอบการเรื่อง “ทางรอด SMEs ไทย เพิ่มผลผลิตพิชิตกำไร” โดยผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ กูรูด้าน SMEs ด้านการพัฒนาศัพยภาพ นวัตกรรมบริการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการปรับตัวของธุรกิจสังคมในประชาคมอาเซียน  ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556  เวลา 12.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร (ชั้น 11) อาคาร SME  Bank Tower (สำนักงานใหญ่) ติดสถานีรถไฟฟ้าสถานีอารีย์ 

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิต และมีแนวความคิดในการลดต้นทุนเพื่อสร้างกำไรให้กิจการได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จาก บสย.  สสว. และเอสเอ็มอีแบงก์ ให้คำปรึกษาแนะนำภายในงานด้วย สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งฟรี รับจำนวนจำกัดได้ที่ ส่วนรัฐกิจสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ    เอสเอ็มอีแบงก์ โทร. 02-265-4094 และ 02-265-4097 และที่ E-mail : phatsaya@smebank.co.th หรือ nongluk.r@smebank.co.th

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ธ.ค. 2556 เวลา : 07:36:57
01-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 1, 2020, 2:16 am