เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมบัญชีกลางเร่งให้เบิกจ่ายเงิน คาดเบิกได้ 752,000 ล้านบาท


 

 

กรมบัญชีกลางเร่งให้เบิกจ่ายเงิน คาดเบิกได้ 752,000 ล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ภายในไตรมาสแรกของปี 2557

 

 

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงต้นเดือนธันวาคม 2556 เบิกจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน 527,336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.88 ของวงเงินงบประมาณ โดยรวมเงินที่รัฐวิสาหกิจขอเบิกไปแล้ว จำนวน 109,000 ล้านบาท คาดว่าสิ้นเดือนธันวาคม 2556 จะสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคือ ร้อยละ 22 ซึ่งคาดว่า จะสามารถผลักดันเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปีนี้ได้ถึงประมาณ 700,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.72 ของวงเงินงบประมาณ 2,525,000 ล้านบาท สำหรับเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และเงินกู้ไทยเข้มแข็ง สามารถเบิกจ่ายรวมได้อีกประมาณ 2,139.84 ล้านบาท

นายมนัสกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังมีการจ่ายเงินกันและเงินขยายที่ส่วนราชการขอเบิก โดยคาดว่าสิ้นไตรมาสที่ 1 จะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ 50,000 ล้านบาท ทั้งนี้รวมเม็ดเงินที่จะช่วยผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในสิ้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รวมทั้งสิ้นประมาณ 752,000 ล้านบาท

ในส่วนของการดำเนินการเพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้รับมอบนโยบายให้ศึกษาปรับปรุงกฎระเบียบและระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยในช่วงที่มีการชุมนุม กรมบัญชีกลางได้มีมาตรการแจ้งให้หน่วยงานสามารถดำเนินการโดยผ่านระบบ Website ของหน่วยงานเอง โดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลในช่วงดังกล่าวเข้าสู่ระบบต่อไป

 


LastUpdate 16/12/2556 14:52:35 โดย : Admin
27-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2020, 10:00 am