เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
เคาะประมูลทีวีดิจิตอลพุ่งกว่า 5 หมื่นลบ.


 

 

 

 

ประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่องปิดฉาก เคาะราคาเสนอรวม 4 ประเภทกว่า 5 หมื่นลบ. 

 

 

 

 

ปิดฉากลงแล้วสำหรับการประมูลทีวีดิจิตอลทั้ง 24 ช่อง ซึ่ง พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)กล่าวภายหลังจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ สำหรับการประมูลทีวีดิจิตอลช่องธุรกิจ 24 ช่องระหว่างวันที่ 26-27 ธ.ค.2556 

 

 

 


โดยตลอดระยะเวลา 2 วันของการประมูลมีการเสนอราคามูลค่ารวม 4 ประเภท 50,862 ล้านบาท แบ่งเป็นการเสนอราคาประเภทช่องทั่วไปความคมชัดสูง (HD) 7 ใบอนุญาต รวมมูลค่า 23,700 ล้านบาท , ช่องทั่วไปความคมชัดปกติ (SD) 7 ใบอนุญาต รวมมูลค่า 15,950 ล้านบาท, ช่องข่าวสารสาระ 7 ใบอนุญาต รวมมูลค่า 9,238 ล้านบาท และช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ใบอนุญาต รวมมูลค่า 1,974 ล้านบาท 

 

มูลค่าการประมูลใบอนุญาต 

1.ช่องเอชดี 7 ใบอนุญาตมูลค่า 23,700 ล้านบาท 
2.ช่องเอสดี 7 ใบอนุญาตมูลค่า 15,950 ล้านบาท 
3.ช่องข่าวสารและสาระ 7 ใบมูลค่า 9,238 ล้านบาท 
4.ช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัว 3 ใบมูลค่า 1,974 ล้านบาท 
รวมมูลค่าทั้งหมด 50,862 ล้านบาท 


ซึ่งเงินทั้งหมดที่ได้จากการเสนอราคาประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่องในครั้งนี้ กทสช.จะต้องนำเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ 


อย่างไรก็ตามหลังจากสิ้นสุดการประมูลทีวีดิจิตอลในวันที่ 27 ธ.ค. 56 แล้ว กสทช.จะประกาศรับรองรายชื่อผู้ชนะการประมูลภายใน 15 วัน นับแต่สิ้นสุดเวลาการประมูล โดยหลังได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ชนะการประมูลจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ครบถ้วนภายใน 45 วันจึงจะได้รับใบอนุญาต 


ซึ่งเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตประกอบด้วย การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 1 จำนวน 50% ของราคาขั้นต่ำ พร้อมวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินสำหรับค่าธรรมเนียมงวดที่ 2 จำนวน 30%(ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล) 


ส่วนปีที่ 3 ต้องชำระจำนวน 10% และปีที่ 4 จำนวน 10% และในส่วนที่ 2 ที่ต้องดำเนินการคือ การชำระ 10% ของราคาที่เกินมาจากราคาขั้นต้น พร้อมทั้งดำเนินการขอใช้โครงข่ายโทรทัศน์กับผู้ให้บริการโครงข่ายฯภายใน 30 วัน และดำเนินการตามประกาศกสทช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภายใน 45 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล 

 

 

 


หลังจากนั้น เมื่อผู้ชนะการประมูลปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลครบถ้วนแล้ว กสท.จะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติให้ โดยใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีอายุ 15 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต 


ทั้งนี้คาดว่า จะดำเนินการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 2557 และคาดว่า จะออกอากาศในระบบดิจิตอลได้ภายในเดือน ก.พ. 2557 


LastUpdate 28/12/2556 15:29:00 โดย : Admin
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 3:18 am