เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
IECเริ่มผลิต-จำหน่ายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ตาก


 

 

 

 

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท IEC ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยตามแผนงานในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ด้วยกำลังการผลิตรวม 5.25 MW. ประมาณการรายได้ต่อปีรวมกว่า 95 ล้านบาท

 

 


ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานกรรมการบริษัทอินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) กล่าวถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ อ.แม่ระมาด จ.ตากซึ่งเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบfixed tie ขนาดกำลังการผลิต 5.25 MW. เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์ จำกัด (เป็นบริษัทย่อยของIEC)

 

 

โรงไฟฟ้าดังกล่าวเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2555 แล้วเสร็จในปี 2556 โดยบริษัทฯได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าและใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นผลให้โครงการดังกล่าวสามารถผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม2556 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ จ. ตาก เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอและภาครัฐให้การสนับสนุนโดยให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า(Adder) โครงการจึงให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน ถือเป็นโครงการด้านพลังงานทดแทนแห่งที่สองที่เปิดดำเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการลำพูน 1และ 2 ของบริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพานิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2556 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าบริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระหว่างบริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด (IECBP) บริษัทย่อยของ IEC ซึ่งเป็นลูกหนี้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ โดยทางเจ้าหนี้ตกลงลดหนี้ให้เหลือ 310 ล้านบาทและตกลงยินยอมให้ IECBP ไถ่ถอนหลักประกัน และปลดภาระค้ำประกันที่ IEC มีต่อเจ้าหนี้ โดยเมื่อ IECBP ชำระหนี้ที่ปรับลดให้แก่เจ้าหนี้แล้ว ทั้งสองฝ่ายก็จะถอนฟ้องคดีที่มีต่อกันทั้งหมด

จากความสำเร็จในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัท IEC จะมีผลประกอบการโดยรวมในไตรมาสที่4 ปี 2556 ที่ดีขึ้น

 


LastUpdate 30/12/2556 08:53:17 โดย : Admin
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 2:51 am