เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
จับตาการเมืองปัจจัยหลักลดเรทติ้งไทย


 

 

 ภาวะการเมืองที่ยังไร้ทางออก ถือเป็นปัจจัยหลักที่มีน้ำหนักที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะนำมาพิจารณาเพื่อลดอันดับความน่าเชื่อถือของไทย แม้ล่าสุดเอสแอนด์พียังคงอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้นสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่ระดับ BBB+/A-2 

 

 

 

 

ความวุ่นวายทางการเมืองที่ยังไม่สามารถหาทางออกได้ นับเป็นปัจจัยหลักที่มีน้ำหนัก ที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จะนำมาพิจารณา เพื่อลดอันดับความน่าเชื่อถือของไทย แม้ล่าสุด บริษัทสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส (เอสแอนด์พี) ยังยืนยันคงอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้นสกุลเงินตราต่างประเทศที่ระดับ BBB+/A-2 และคงอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้นสกุลเงินบาท ที่ระดับ A-/A-2 รวมทั้งได้ยืนยันแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) 

 

 

 

 

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไทยโดยS&P’s สถานะ Outlook อันดับตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศของรัฐบาลระยะยาว BBB+ Stable ระยะสั้น A-2 - อันดับตราสารหนี้สกุลเงินบาทของรัฐบาลระยะยาว A-Stable ระยะสั้น A-2 - 

 

ซึ่งแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพ สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่า ไทยจะสามารถรักษาความแข็งแกร่งของภาคต่างประเทศ ภาคการคลัง และภาคการเงินภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปัจจุบันไว้ได้ใน 2 ปีข้างหน้า 

แต่เอสแอนด์พีก็ยอมรับว่า ความไม่แน่นอนทางการเมือง ถือเป็นจุดอ่อนหลักของความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพราะการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้งตั้งแต่ปี 2549 ทำให้การปฏิรูปโครงสร้างต้องล่าช้าออกไป รวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และความไม่แน่นอนดังกล่าวเป็นข้อจำกัดต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ 

 

ในขณะที่การชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศ 

 

เอสแอนด์พียังระบุด้วยว่า อาจจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของไทย ถ้าความสามารถในการปกครองประเทศ หมายถึงเสถียรภาพทางด้านการเมืองและสถาบันถดถอยลงไปมากกว่าที่เอสแอนด์พีสังเกตการณ์ไว้ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา หรือหากตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจหรือการคลังอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ

 

ในทางกลับกัน หากผู้นำทางการเมืองของประเทศไทย ทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองที่ดีขึ้น เอสแอนด์พีเชื่อว่า แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น และส่งผลให้สถานะความน่าเชื่อถือของประเทศแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วย 


LastUpdate 06/01/2557 22:34:08 โดย : Admin
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 4:14 am