ซีเอสอาร์-เอชอาร์
บริษัท กลางฯจัด "วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน"


 

 

 

 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทกลางฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” (RVP ROAD SAFETY DAY) โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการมีวินัยจราจร มีสติในการขับขี่และมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง มีกิจกรรมการมอบหมวกนิรภัยให้เด็ก มีการมอบหมวกนิรภัยใบใหม่ ให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยใบเก่า หรือไม่ได้มาตรฐาน  นอกจากนี้ยังส่งเสริมการมีน้ำใจในผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วย ณ บริเวณสี่แยกพระรามเก้า  


LastUpdate 19/04/2557 03:28:48 โดย : Admin
27-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 27, 2020, 5:40 pm