ซีเอสอาร์-เอชอาร์
กยศ.จัดสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหาร


 

 

 

กยศ.จัดสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหาร ณ  โรงแรมพูลแมน คิงส์เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆนี้
 

 

 

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหารในเรื่อง"บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" ซึ่งมีการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาการดำเนินงานกองทุน" และบรรยายพิเศษโดย ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนฯ ในหัวข้อ "ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน กยศ. ของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ"

 

 

ทั้งนี้ยังมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ "การมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้กู้ยืม กยศ." โดย รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) และนายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ กรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยการสัมนาครั้งนี้จัดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงส์เพาเวอร์ กรุงเทพฯ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ก.พ. 2557 เวลา : 15:57:03
04-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 4, 2020, 9:06 pm