แบงก์-นอนแบงก์
"กรุงศรี คอนซูมเมอร์" เป็นสมาชิกองค์กรต้านคอร์รัปชัน


 

 

 

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อผ่อนชำระ และโบรกเกอร์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในเครือกรุงศรี ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกสมบูรณ์แบบของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)  

 

 

 

 

นายฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด หรือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ กล่าวในงานรับประกาศนียบัตรว่า “บริษัทรู้สึกภูมิใจที่ได้รับการรับรองการเป็นองค์กรเอกชนไทยที่ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจาก CAC เพราะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจการให้บริการทางการเงินที่ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้บริโภคเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปฏิเสธการให้สินบนและรับสินบนอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของธุรกิจ การได้รับประกาศนียบัตรรับรองนี้จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานได้เห็นอย่างชัดเจนว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการงานในทุกขั้นตอนให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อผลักดันและสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น” 

 

ทั้งนี้ บริษัทบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีที่ได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ 2. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ผู้ให้บริการบัตรเครดิตกรุงศรีทุกประเภท บัตรเครดิตเอไอเอวีซ่า บัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่า และบัตรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แชมเปี้ยน   3. บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด และซิมเพิล วีซ่าคาร์ด  4. บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า 5. บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการติดตามและร่งรัดหนี้สิน  6. บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด 7. บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด  8. บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และ 9. บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด 

 


LastUpdate 01/03/2557 10:47:17 โดย : Admin
25-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 25, 2020, 11:38 pm