ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ไทยประกันชีวิตมอบรางวัลกิจกรรมวัดไอคิว


 

 

 

 

 

นายมนต์ไชย แห่งทรัพย์เจริญ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนการตลาดดิจิทัล บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรม Taamkru Online IQ+Math Challenge Asia การจัดสอบไอคิวเด็กวัยอนุบาลจากทั่วประเทศ อันเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางเชาว์ปัญญาสำหรับเยาวชน ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาฯ


LastUpdate 19/04/2557 03:46:45 โดย : Admin
07-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 7, 2020, 4:55 am