ซีเอสอาร์-เอชอาร์
วิริยะประกันภัย ร่วมอนุรักษ์ทะเลไทย เทิดไท้องค์ราชัน


 

 

 

 

นายเกรียงเดช   เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี   รับมอบเงินจำนวน 80,000 บาท  จาก นางสาวกานดา  วัฒนายิ่งสมสุข  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)  เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรม “คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม” ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งให้แก่เยาวชน ประชาชน และผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการเก็บขยะใต้ทะเล ทำความสะอาดชายหาดบริเวณชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ เก็บขยะใต้ท้องทะเล  ปล่อยหอยมือเสือ และสร้างบ้านปลาจากแหล่งประการังเทียม


LastUpdate 19/04/2557 03:50:26 โดย : Admin
04-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 4, 2020, 9:27 pm