ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ไทยประกันชีวิต เดินหน้า ผู้นำด้าน CSR ต่อยอด "หนึ่งคนให้...หลายคนรับ เริ่มต้นที่การให้" จัดแรลลี่ให้ความรู้บริจาคอวัยวะบุคลากรแพทย์


 

 

ไทยประกันชีวิตเดินหน้าเป็นผู้นำด้าน CSR ต่อยอดหนึ่งคนให้...หลายคนรับ เริ่มต้นที่การให้ จัดกิจกรรมแรลลี่ให้ความรู้การบริจาคอวัยวะแก่นักศึกษาแพทย์ พยาบาลทั่วประเทศ สอดรับแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษกระตุ้นพนักงานจิตอาสาทำความดีตลอดทั้งปี

 

 

 

 

นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินนโยบายด้าน CSR มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี และเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่จัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ คือ ด้านการให้ (Giving) ด้านการดูแล (Caring) และด้านการเติมเต็มคุณค่าชีวิต (Fulfilling) โดยในปี 2557 ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจครบ 72 ปี จึงได้มุ่งพัฒนากิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม   

 

ไทยประกันชีวิตจึงยึดมั่นยุทธศาสตร์ด้านการให้ ซึ่งถือเป็นฐานใหญ่ในการดำเนินนโยบายด้าน CSR มุ่งเน้นการดูแลและช่วยเหลือชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแก่นในการดำเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิต ที่ตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิต โดยร่วมกับสภากาชาดไทย ภายใต้ โครงการ "หนึ่งคนให้...หลายคนรับ"  กับไทยประกันชีวิต รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต อวัยวะ และเสต็มเซลล์ รวมถึงรับบริจาคโลหิตต่อเนื่องทุก 3 เดือน มาตั้งแต่ปี 2532 ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ทำให้จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ สามารถรณรงค์บริจาคโลหิตได้แล้วกว่า 16,000,000 ซี.ซี.

 

ขณะเดียวกันได้ต่อยอดรณรงค์จัดหาทุนจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการรับบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่างๆ อันเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดหาโลหิต ซึ่งในปีนี้บริษัทฯได้ส่งมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่หนึ่งคัน มูลค่า 7,000,000 บาท

 

สำหรับการบริจาคอวัยวะ นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนบริจาคอวัยวะแล้ว ยังได้จัดกิจกรรม “หนึ่งคนให้...หลายคนรับ เริ่มต้นที่การให้” ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ ให้แก่นิสิตหรือนักศึกษาแพทย์และพยาบาล ในมหาวิทยาลัยต่างๆ อันจะเป็นการเอื้อต่อการบริจาคอวัยวะของผู้แสดงความจำนง เนื่องจากที่ผ่านมาญาติมักเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง แพทย์และพยาบาลจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ญาติ

 

ปัจจุบันบริษัทฯสามารถอบรมนิสิต นักศึกษา แพทย์และพยาบาล รวมกว่า 3,000 คน และในจำนวนนี้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะรวมกว่า 1,700 คน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างดี มีผู้สนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

 

“ไทยประกันชีวิตมุ่งรับผิดชอบต่อทั้งสังคมภายใน คือ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ผู้ถือหุ้น และสังคมภายนอก คือสังคมโดยรวม ซึ่งในส่วนของสังคมภายนอก เราจะมีพนักงานจิตอาสาเข้ามาช่วยในการทำกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันมีอยู่กว่า 3,000 คน ซึ่งบุคลากรของไทยประกันชีวิตจะมีจิตอาสาในตัวเอง เพราะได้รับการปลูกฝัง หรือสร้าง DNA ด้านนี้มาโดยตลอด จิตอาสาพื้นฐานของบุคลากร คือมีความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน ขณะเดียวกันก็มีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ที่สำคัญบุคลากรจิตอาสาของไทยประกันชีวิต สามารถเลือกกิจกรรมที่อยากเข้าร่วมได้ เนื่องจากบริษัทฯดำเนินกิจกรรม CSR ที่หลากหลาย” นางสาวภาสินีกล่าว

 

และเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ สำหรับบุคลากร ทั้งพนักงานสำนักงานใหญ่ สาขาและฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นอีกหนึ่งกิจกรรม คือ "โครงการหนึ่งคนให้...หลายคนรับกับจิตอาสา เพื่อสังคมไทย" ด้วยการสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกับรายการด้วยพระบารมี โดยให้พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ เข้าไปร่วมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มบุคคลที่น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ โดยทางรายการด้วยพระบารมีจะเป็นผู้คัดเลือกกลุ่มบุคคลดังกล่าว

 

“ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มุ่งดำเนินนโยบายด้าน CSR มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการแสวงหากำไรที่เหมาะสม หรือ Optimize Profit เพราะเราตระหนักถึงการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม และเชื่อว่าหากสังคมอยู่ได้ ไทยประกันชีวิตอยู่ได้เช่นเดียวกัน” นางสาวภาสินีกล่าว


LastUpdate 19/04/2557 03:49:57 โดย : Admin
04-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 4, 2020, 9:45 pm