ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหมทดแทนกำลังพลกองทัพเรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


 

 
 
 
 
 

นางมนวดี เปี่ยมมงคล ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินสินไหมทดแทนจำนวน 500,000 บาท แก่พลทหารณัฐพงษ์ โสคำภา ตามกรมธรรม์ “เฉพาะกิจ” ซึ่งให้ความคุ้มครองกำลังพลของกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และชายแดนภาคตะวันออก (จันทบุรีและตราด) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

 

LastUpdate 19/04/2557 03:57:39 โดย : Admin
27-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 27, 2020, 5:36 pm