เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดยื่นแบบ ภ.ง.ด.90-91 เลยเวลา "โทษปรับ" 2 พัน


 

 

สรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดยื่นแบบ ภ.ง.ด.90-91 ต้องยื่นภายใน 31 มี.ค. 57 ส่วนการยื่นแบบฯอินเทอร์เน็ต ได้รับสิทธิขยายเวลา  8 เม.ย.57 เลยเวลา'โทษปรับ' 2พัน

 

 

 

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91) ประจำปีภาษี 2556 แล้ว โดยการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90และภ.ง.ด.91 ด้วยแบบปกติ (แบบกระดาษ) ผู้เสียภาษีจะต้องยื่นภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2557 ส่วนการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th  ได้รับสิทธิขยายเวลาถึงวันที่ 8 เมษายน 2557

ดังนั้นจึงขอให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะต้องรับผิด เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระ และต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท อีกด้วย”

ทั้งนี้หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบฯ ได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร.1161 ซึ่งขณะนี้ ได้ขยายเวลาให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. ของทุกวันทำการ จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2557 และให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ด้วย


LastUpdate 19/04/2557 14:16:29 โดย : Admin
30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 11:01 pm