ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ไทยประกันชีวิต สนับสนุนการจัดงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี


 
 
 
 
 
นางสิริพร ใจสะอาด ผู้จัดการสายงาน สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวสนับสนุนการจัดงาน “วิสาขบูชา  พุทธบารมี” ประจำปี 2557  ภายใต้แนวคิด “สังสารวัฏฏ์ วงจรแห่งทุกข์” เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-2 มิ.ย.57 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ นครราชสีมา
 

LastUpdate 19/04/2557 14:26:55 โดย : Admin
27-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 27, 2020, 5:50 pm