หุ้นทอง
ตลท.เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของ TTLกรณีจะหยุดการผลิตสิ่งทอและเลิกจ้างพนักงาน


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  (TTL)  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557มีมติให้ TTL หยุดการผลิตและการดำเนินงานด้านสิ่งทอตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เนื่องจาก1) เครื่องจักร อุปกรณ์และอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆในโรงงานถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากมหาอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ทำให้ต้องปิดโรงงานที่ 2 ที่ธัญบุรีอย่างถาวร


2)  TTL ประสบปัญหาการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากการที่เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสามารถซ่อมแซมได้เพียงบางส่วน ทำให้ TTL ไม่สามารถผลิตได้เช่นในอดีต3) คำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าลดลงอย่างมาก

จากปัญหาข้างต้นแม้ TTL ได้พยายามแก้ไขโดยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร ให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นในอดีต แต่ก็ไม่สามารถลดภาวะการขาดทุนได้ ซึ่งจากการวางแผนการดำเนินการผลิตในอนาคตก็ยังไม่สามารถพ้นการขาดทุนได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปิดโรงงานที่ 1เพิ่มอีก 1 แห่งและหยุดการผลิตดังกล่าว รวมทั้งประกาศเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม2557

อย่างไรก็ตาม TTL  ยังดำเนินการผลิตตามคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่มีอยู่ก่อนแล้วให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่30 มิถุนายน 2557 และทยอยขายสินค้าและวัสดุคงเหลือ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดการกิจการงานต่างๆให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 6 เดือนหลังจากหยุดการผลิตและบริษัทยังคงมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอื่นๆตลอดระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ การหยุดผลิตและเลิกจ้างพนักงานตามที่กล่าวข้างต้นนั้นมิได้เป็นการเลิกกิจการของบริษัท เนื่องจาก TTL ยังมีธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านบริษัทควินเทตต์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ TTL ถือหุ้นในสัดส่วน 45% ของทุนชำระ สำหรับการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต TTLยังอยู่ระหว่างพิจารณาสรรหาการดำเนินธุรกิจดังกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ประสานงานให้บริษัทชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจใหม่ และขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างระมัดระวังพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจและการสรรหาการดำเนินธุรกิจใหม่ของ
TTL ต่อไปในอนาคต
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 พ.ค. 2557 เวลา : 19:46:30
25-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2021, 1:00 am