หุ้นทอง
BGH รุกซื้อโรงพยาบาลสนามจันทร์ มูลค่า 3,655 ล้านบาท


 

BGH ซื้อโรงพยาบาลสนามจันทร์ มูลค่า 3,655 ล้านบาท เดินหน้าตามแผน ตั้งเป้าภายในปี 2558 ซื้อโรงพยาบาลเพิ่ม 50 แห่ง 

 
 
 
นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (บมจ.) BGH เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีมติ  1.ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด หรือ “กรุงเทพสนามจันทร์” เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 3,655 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 365,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99
 
2.อนุมัติให้กรุงเทพสนามจันทร์เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร์ จำกัด “สนามจันทร์” ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครปฐมภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลสนามจันทร์ โดยกรุงเทพสนามจันทร์จะรับโอนมาซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงที่สนามจันทร์มีหรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลสนามจันทร์ที่ดิน และอาคารสำหรับการประกอบกิจการโรงพยาบาลเมืองเพชร-ธนบุรี หุ้นทั้งหมดที่สนามจันทร์ถืออยู่ในบริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด “เทพากร” และบริษัท ก.วสุพล จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเมืองราช “เมืองราช” ในสัดส่วนร้อยละ 44.5 และร้อยละ 25 ตามลำดับ การับโอนกิจการทั้งหมด โดยกรุงเทพสนามจันทร์จะชำระราคารับโอนกิจการเป็นเงินสดจำนวนประมาณ 3,555 ล้านบาทถึง 3,655 ล้านบาท พร้อมรับโอนหนี้สินทั้งหมดของสนามจันทร์ให้แก่กรุงเทพสนามจันทร์

ทั้งนี้โดยกำหนดเงื่อนไขหลักว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสถานะ (Due diligence) ของสนามจันทร์ โดยเบื้องต้นคาดว่ากระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3 ของปี 2557 นี้ 

 
 
 
ทั้งนี้ รายละเอียดของกิจการ บริษัทโรงพยาบาลสนามจันทร์ จำกัด คือประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด นครปฐมภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลสนามจันทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 198 เตียง ด้านทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 30 บาท จำนวน 1,500,000 หุ้น

สำหรับงบการเงินของสนามจันทร์ ปี 2556 มีสินทรัพย์รวม 984.2 ล้านบาท หนี้สิน 432.4 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 551.8 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม 793.7 ล้านบาทกำไรสุทธิ 120.6 ล้านบาท ขณะที่โรงพยาบาลที่สนามจันทร์ถือหุ้นก็ยังมีกำไร แบ่งเป็นโรงพยาบาลเทพากรกำไรสุทธิปี 2556 ที่ 10.7 ล้านบาท และโรงพยาบาลเมืองราชปี 2556 มีกำไรสุทธิ 54.5 ล้านบาท 

ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.เป็นการขยายเครือข่ายโรงพยาบาลในเครือไปสู่ภูมิภาคตะวันตก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี รวมทั้งสุพรรณบุรี 2.เป็นช่องทางการส่งต่อคนไข้ให้แก่โรงพยาบาลในเครือบริษัทได้ และ 3.เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างฐานลูกค้าในภูมิภาคตะวันตกได้ทันที

ด้านบทวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย)ประเมินว่า การเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลสนามจันทร์ ซึ่งจะเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยอีก 555 เตียง หรือเพิ่มขึ้น 7.9 % เป็น 7,553 เตียง ซึ่งเป็นไปตามแผนระยะยาวของ BGH ที่จะเดินหน้าเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลต่อเนื่องให้ครบ 50 แห่งภายในปี 2558  อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเดินหน้าซื้อโรงพยาบาลสนามจันทร์จะแล้วเสร็จไตรมาส 3/2557 นี้ ทำให้หลังเข้าซื้อโรงพยาบาลสนามจันทร์แล้ว BGH  จะมีจำนวนโรงพยาบาลในเครือเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง รวมเป็น 43 แห่ง ดังนั้นคาดว่าในปี 2557 จะรับรู้กำไรจากการลงทุนใหม่เพิ่มขึ้น บวกกับดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง พร้อมกันนี้ยังปรับคาดการณ์การเติบโตของกำไรสุทธิปีนี้เป็น 7,575.49 ล้านบาท หรือเติบโต 20.98 % จากปีก่อน พร้อมกับปรับราคาพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 17.2 บาท 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:43:20
27-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 27, 2021, 5:30 pm