หุ้นทอง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับความรู้ตลาดทุน 99 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สร้างบุคลากรคุณภาพในตลาดทุน


ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนแก่เยาวชนระดับอุดมศึกษา มอบตำราไทยและอังกฤษแก่ 99มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สร้างบุคลากรคุณภาพในธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุนพร้อมก้าวสู่ยุค AEC

 

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยพัฒนาเชิงคุณภาพ ทั้งด้านบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน สินค้า และบริการ ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมุ่งสร้างศักยภาพบุคลากรที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพนี้ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านตลาดทุนและการลงทุนที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพื่อตลาดทุนไทยสามารถแข่งขันกับตลาดทุนภูมิภาคและตลาดทุนโลกได้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีโครงการสนับสนุนตำราด้านตลาดทุน โดยจะมอบชุดหนังสือตำราวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แก่ 99 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาการเงินและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 7,500 เล่ม ครอบคลุมทั้งในด้านการลงทุน การเงิน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเตรียมสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant) ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investment Consultant) และการเตรียมสอบคุณวุฒิด้านการเงิน Certified Investment and Securities Analyst (CISA) รวมทั้งคุณวุฒิระดับสากล Chartered Financial Analyst (CFA), Chartered Financial Analyst (CFP), Chartered Market Technician (CMT) และ Certified Financial Technician (CFTe) ซึ่งจะช่วยยกระดับความรู้และทักษะของเยาวชนรุ่นใหม่ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานโลก ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่อุตสาหกรรมหลักทรัพย์และตลาดทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการนำหลักสูตรด้านตลาดทุนเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี 2546 ขณะเดียวกันยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย (University Networking) ทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาได้จัดตั้งมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) จำนวน 179 จุด และศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center: SET IC) จำนวน 7 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 มิ.ย. 2557 เวลา : 12:12:52
27-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 27, 2021, 4:31 pm