หุ้นทอง
ตลท.ปลด "H" หลักทรัพย์ TRUE-TFEXอนุญาตให้ซื้อหรือขาย TRUE Futuresแล้ว


 ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ TRUE (บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่มี TRUE เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง 

 
วันที่ปลดเครื่องหมาย  รอบเช้าของวันที่   10 มิ.ย. 2557  เนื่องจากได้เปิดเผยสารสนเทศสำคัญครบถ้วนแล้ว
                                
TRUE ได้เปิดเผยสารสนเทศสำคัญครบถ้วนแล้ว รายละเอียดตามข่าวบริษัทเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรอนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ TRUE โดยให้ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ TRUE และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่มี TRUE เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
ตั้งแต่การซื้อหรือขายรอบเช้าของวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
 
นอกจากนี้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ TRUE แล้วนั้นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเปิดให้มีการซื้อขาย TRUE Futuresตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้า ของวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
 
อนึ่ง วานนี้ (9 มิ.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จาก 145,302,152,660 บาท เป็น 246,079,281,520 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินจำนวน 10,077,712,886 หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้น แบ่งเป็นสองส่วน เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ไม่เกิน 5,648,285,818 หุ้น และเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 4,429,427,068 หุ้น แก่ไชน่า โมบาย อินเตอร์เนชั่นนอล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทย่อยของไชน่า โมบาย จำกัด (China Mobile Limited) และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกงและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.45 บาท รวมมูลค่า 65,000 ล้านบาท
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 มิ.ย. 2557 เวลา : 11:27:00
27-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 27, 2021, 4:42 pm