อสังหาริมทรัพย์
"สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน"ร่อนจดหมายถึง คสช.เร่งหาแนวทางช่วยเหลือผลกระทบแรงงานกัมพูชากลับประเทศ


นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ยืนจดหมายเปิดผนึกส่งตรงถึงหัวหน้า คสช. หารือและเสนอแนะแนวทางช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ หลังเดือดร้อนหนักจากผลกระทบแรงงานกัมพูชาอพยพกลับประเทศ พร้อมแนะแนวทางแก้ไข 3 ข้อหลัก ได้แก่ ด้านแรงงาน-ด้านเศรษฐกิจ-ด้านฐานข้อมูล

 
นายวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายเปิดผนึกส่งประเด็นความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เนื่องด้วยทางสมาคมฯ ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกสมาคมฯ เรื่องผลกระทบจากการอพยพกลับประเทศของแรงงานกัมพูชา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาแรงงานขาดแคลนฉับพลันในธุรกิจรับสร้างบ้าน และผู้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง โดยทางสมาคมฯ ได้รวบรวมข้อปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะทำงานในการแก้ไขปัญหา 
 
โดยทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านขอนำเสนอประเด็นเกี่ยวเนื่องต่างๆ เพื่อเป็นการวางแผนในระยะยาว ซึ่งมีรายละเอียด 3 ข้อเรียกร้องหลัก ดังนี้ 1.ด้านแรงงาน มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในการก่อสร้างบ้าน ได้แก่
 
1.1 ขอให้คณะทำงานได้ผ่อนผันการทำงานข้ามเขต  เพื่อบรรเทาปัญหาแรงงานขาดแคลน
 
1.2 ปัญหาเรื่องความชัดเจนของอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ โดยขอให้จัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน หรือจัดตั้งหน่วยงานที่ร่วมทำงานในลักษณะครบวงจรที่เดียว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในกระบวนการนำเข้าแรงงาน
 
1.3 ปัญหาเรื่องการกำหนดพื้นที่การทำงาน  โดยกำหนดพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่จังหวัด
 
1.4 ปํญหาการกำหนดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแรงงาน ขอให้ปรับลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำลง เพื่อจูงใจให้แรงงานสามารถกลับเข้ามาทำงานในค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง และเป็นการลดภาระของผู้ประกอบการ ส่งผลให้ต้นทุนสู่ผู้บริโภคต่ำลง
 
ข้อเสนอถัดมา คือ 2.ด้านเศรษฐกิจ ขอให้พิจารณาแนวทางกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ การจัดทำโครงการยกเว้นภาษีผู้ก่อสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง และโครงการลดค่าธรรมเนียมการจดจำนอง จากอัตราละ 1%  เป็นอัตรา 0.01% และข้อเสนอสุดท้าย คือ 3.ด้านฐานข้อมูล ขอให้พิจารณากระบวนการจัดทำฐานข้อมูลของภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดหมวดหมู่ ประเภทธุรกิจ ควรปรับฐานข้อมูลให้ตรงตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งแต่ละธุรกิจมีแตกต่างกัน เช่นธุรกิจรับสร้างบ้าน เป็นธุรกิจให้บริการรับสร้างบ้านบนที่ดินของผู้บริโภค (ประเภทบริการ)  แต่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ ก่อสร้าง  ทำให้มาตรการของภาครัฐที่ออกมานั้นจึงไม่ตรงกับความต้องการ ที่แท้จริง
 
"สมาคมฯ ได้รับร้องเรียนจากสมาชิกสมาคมฯ มาอย่างต่อเนื่องและเป็นความเดือดร้อนจริง ซึ่งในฐานนะนายกสมาคมฯ จึงตัดสินใจเดินหน้าดำเนินการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้า คสช. เพื่อขอแจ้งข้อมูลและประสานความร่วมมือ และหวังว่าจะได้รับการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามเห็นสมควร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งทางสมาคมฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับคณะทำงาน เพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดีอย่างเต็มที่" นายวิสิฐษ์ กล่าว

LastUpdate 22/06/2557 17:45:08 โดย : Admin
07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 1:51 pm