แบงก์-นอนแบงก์
กรุงศรี รายงานกำไรสุทธิ 14.3 พันล้านบาท


กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ในเครือมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) วันนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งสำหรับปี 2557 โดยมีการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ 7.3% ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ และมีกำไรสุทธิ 14.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.5% จากปี 2556 การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอันเนื่องมาจากการเติบโตของเงิน         ให้สินเชื่อ การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย และการตั้งสำรองที่ลดลง 


สรุปสาระสำคัญของผลประกอบการ (ตามงบการเงินรวม) สำหรับปี 2557: 
·        การเติบโตของเงินให้สินเชื่อ: เพิ่มขึ้น 7.3% คิดเป็นจำนวน 69.3 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 หรือเพิ่มขึ้น 3.9% คิดเป็นจำนวน 37.9 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 
·        การเติบโตของเงินรับฝาก: เพิ่มขึ้น 9.6% หรือคิดเป็นจำนวน 73.5 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 
·        กำไรสุทธิ: เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 14.3 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 19.5% จากปี 2556 
·        ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM): อยู่ที่ 4.32% จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลงสอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนเงินทุนต้นทุนต่ำ 
·        รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ: เพิ่มขึ้น 3.1% จากปี 2556 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการบริหารความมั่งคั่ง กองทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ และค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมตัวแทนจำหน่ายประกัน 
·        อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้: ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 48.5% ในปี 2557 จาก 48.9% ในปี 2556 สะท้อนถึงการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
·        อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs): อยู่ที่ 2.79% ต่อเงินให้สินเชื่อรวม 
·        อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้: อยู่ที่ระดับ 133.2% 
·        อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง: คงอยู่ที่ 14.7% ระดับเดียวกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 


การเติบโตของเงินให้สินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีสินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักซึ่งเติบโต 9.5% ขณะที่สินเชื่อลูกค้าธุรกิจ SME และสินเชื่อเพื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น 6.9% และ 6.3% ตามลำดับ 

เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 9.6% คิดเป็นจำนวน 73.5 พันล้านบาท จากสิ้นเดือนธันวาคม 2556 สะท้อนความสำเร็จของธนาคารในการออกผลิตภัณฑ์  “เงินฝากประจำ Step up 8 เดือน” ในเดือนมิถุนายน  2557 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ “กรุงศรีมีแต่ได้” เงินฝากดอกเบี้ยสูง และ “ออมทรัพย์จัดให้” เงินฝากที่มาพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆ ขณะที่สัดส่วนของเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์และจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (CASA) ต่อสัดส่วนเงินรับฝากทั้งหมดอยู่ที่ระดับ 50.7% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ ยังคงอยู่ระดับแข็งแกร่งที่ 4.32% ในปี 2557 

นายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “แม้ว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2557ธุรกิจขยายตัวในอัตราปานกลาง อันเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าที่คาดไว้ ภาพรวมสำหรับปี 2557 กรุงศรีมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 14.3 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 19.5% หรือปรับเพิ่มขึ้น 2.3 พันล้านบาทจากปี 2556 นอกจากนี้กรุงศรียังบรรลุก้าวย่างทางธุรกิจที่สำคัญ โดยยอดเงินให้สินเชื่อเติบโตขึ้นเป็นกว่า 1 ล้านล้านบาทเป็นครั้งแรก สะท้อนความสำเร็จของธนาคารในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของลูกค้าในทุกกลุ่ม” 

“แม้ว่าต้องเผชิญกับความท้าทายในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 การบริหารพอร์ตสินเชื่อด้วยความรอบคอบระมัดระวังของธนาคารได้ช่วยรักษาคุณภาพของสินทรัพย์ไม่ให้ปรับลดลง จะเห็นได้จากอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพสำหรับปี 2557 ยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่ 2.79% ของเงินให้สินเชื่อรวม” 

นายโกโตะ ให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมแนวโน้มธุรกิจของธนาคารว่า “ปี 2558 นี้นับเป็นปีที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจมากมาย ความสำเร็จในการควบรวมกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว- มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (BTMU) สาขากรุงเทพฯ เข้ากับธนาคารเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ขณะเดียวกันเราคาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้จะเอื้อและสนับสนุนต่อกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ภายใต้การคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวที่ 4.3% กรุงศรีได้ตั้งเป้าการขยายสินเชื่อครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจและสูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม          ด้วยปัจจัยความไม่แน่นอนทั้งภายนอกและภายในประเทศ กรุงศรีจะยังคงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างรอบคอบระมัดระวัง” 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรุงศรีซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับห้าในไทยมีสินเชื่อรวม 1.012  ล้านล้านบาท เงินรับฝาก 837.6 พันล้านบาท และสินทรัพย์รวม 1.2 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ 132.4 พันล้านบาท หรือเทียบเท่า 14.7% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 คิดเป็น 11.0% 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ม.ค. 2558 เวลา : 07:55:32
08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 10:04 pm