แบงก์-นอนแบงก์
เอสเอ็มอีแบงก์ รุกปล่อยกู้ช่วยแม่ค้าตลาดเจริญศรี ให้กู้สูงสุด 1 ล้าน


 ในวันนี้ (28  ม.ค. 2558) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) หรือ ธพว.   ได้มีพิธีมอบสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการตลาดเจริญศรี ซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกผัก ผลไม้ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนล่าง โดยมี นายสุพจน์  อาวาส กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ เป็นผู้มอบสินเชื่อ พร้อมทั้ง นางอำไพวรรณ  เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี นายทรงกลด  ไกรกังวาร  นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี และ นางสิริกาญจน์ อรินะธนวัฒน์  ผู้จัดการทั่วไป ตลาดเจริญศรี ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

ตลาดเจริญศรี  เป็นตลาดค้าปลีกผัก ผลไม้ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เปิดทำการค้าขาย 24 ชั่วโมง มีร้านค้า 1,600 แผง และมีผู้ค้าขาย 1,000 ราย เป็นตลาดค้าปลีกที่ใหญ่ และอยู่ติดกับชายแดนจึงมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ดังนั้นจึงมีอัตราการเติบโตสูง  ซึ่งเอสเอ็มอีแบงก์คิดว่าลูกค้ากลุ่มนี้ เป็นฐานลูกค้ารายย่อยที่ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อรายย่อย หรือ Small SMEs เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเงินลงทุนเพื่อใช้ ขยาย หรือปรับปรุงกิจการ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ  โดยให้กู้สูงสุด 1 ล้านบาท  ผ่อนนาน 7 ปี และมีระยะปลอดเงินต้น 1 ปี และที่สำคัญลูกค้าสามารถใช้ บสย.ค้ำประกันการขอกู้ได้ด้วย  โดยข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ  ถ้าผู้ประกอบการยื่นขอกู้ภายใน  31  มีนาคม  2558  เอสเอ็มอีแบงก์คิดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 8.70 % เท่านั้น

นอกจากนี้  ยังได้มีพิธีลงนาม ความร่วมมือ ในโครงการ “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ระหว่าง ธพว. กับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สุรินทร์  ยโสธร   และ ศรีสะเกษ เพื่อเป็นกลไกเชื่อมต่อเครือข่ายสมาชิก รวมถึงประสานความร่วมมือ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการข้างต้นในการต่อยอดธุรกิจ  โดยการขอสนับสนุนสินเชื่อสำหรับ SMEs ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ หน่วยงานพันธมิตร ซึ่งขอกู้ได้วงเงินต่อรายไม่เกิน 15 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ อยู่ในช่วง MLR ถึง MLR บวก 1%  หรือประมาณ 7.25 – 8.25% เท่านั้น  และสามารถใช้ บสย.ค้ำประกันได้


LastUpdate 28/01/2558 17:30:42 โดย : Admin
28-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 28, 2020, 11:13 pm