เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
โพลเผย 1 ปี "คสช." คนไทยสุขเพิ่มขึ้น


 

 

 

วันที่ 22 พ.ค. นับได้ว่าเป็นวันครบรอบ 1 ปี ในการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งในด้านการเมืองก็มีการแสดงความคิดเห็น ที่มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี

แต่ในส่วนของเสียงสะท้อนจากประชาชน จากการสำรวจความคิดเห็นของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้าโพล เรื่อง “1 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ” ที่ได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 19 พ.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน และความสุขของคนในชาติ หลังจากครบรอบ 1 ปี ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.44 ระบุว่า มีความสุขเพิ่มขึ้น เพราะ คสช.พูดจริง ทำงานจริงจัง บ้านเมืองสังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองลดลง

รองลงมา ร้อยละ 40.72 ระบุว่า ยังใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิม และยังมีปัญหาบางอย่างที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ การจัดระเบียบสังคม เป็นต้น ขณะที่ ร้อยละ 9.68 ระบุว่า มีความสุขลดลง เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพสูง ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ยังไม่มีการพัฒนาที่ชัดเจน ปัญหาความแตกแยกยังมีให้เห็นอยู่

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ 6 เดือน คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ที่ทำการสำรวจเมื่อเดือน พ.ย.2557 พบว่า ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไรนัก ที่ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.28 ระบุว่ามีความสุขเพิ่มขึ้น โดยประเด็นที่ทำให้มีความสุขมากที่สุดต่อการทำงานครบรอบ 1 ปี ของ คสช. พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.76 ระบุว่า
บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีความวุ่นวายทางการเมือง (ผลสำรวจเมื่อ พ.ย. 57 ร้อยละ 55.11) รองลงมาร้อยละ 10.80 ระบุว่า ไม่มีประเด็นใดที่ทำให้มีความสุข (ผลสำรวจเมื่อ พ.ย. 57 ร้อยละ 14.86) ร้อยละ 9.76 ระบุว่า การมุ่งแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน (ผลสำรวจเมื่อ พ.ย. 57 ร้อยละ 5.51) ส่วนประเด็นที่ยังไม่สามารถทำให้ประชาชนมีความสุข พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.60 ระบุว่า
ไม่มีประเด็นใดที่ไม่มีความสุข (ผลสำรวจเมื่อ พ.ย. 57 ร้อยละ 28.43) รองลงมา ร้อยละ 19.36 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม (ผลสำรวจเมื่อ พ.ย. 57 ร้อยละ 17.17) และ ร้อยละ 17.12 ระบุว่า การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพประชาชน (ผลสำรวจเมื่อ พ.ย. 57 ร้อยละ 15.34)


    

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 พ.ค. 2558 เวลา : 16:45:20
29-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2020, 1:05 pm