เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
"กอบกาญจน์" ลั่นแผนท่องเที่ยวปี 59 เน้นคุณภาพ-เติบโตอย่างยั่งยืน


การท่องเที่ยวนับเป็นรายได้หลักที่สำคัญของไทย ทดแทนการส่งออกที่ทรุดลงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นงานหนักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ที่จะต้องวางมาตรการ เพื่อให้การท่องเที่ยวของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

 

โดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในเดือนก.ค.นี้ กระทรวงเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเรื่องที่กระทรวงจะยกเลิกตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวแต่ละปีบรรจุในแผนท่องเที่ยวประจำปี แต่จะตั้งเพียงเป้าหมายรายได้ท่องเที่ยวเท่านั้น เพื่อมุ่งสร้างมูลค่าตลาดท่องเที่ยวและสร้างรายได้ต่อหัวต่อทริปมากขึ้น รวมถึงป้องกันปัญหาทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยที่อาจเสื่อมโทรมเร็วกว่ากำหนด หากนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากเกินไป

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงฯ มองว่า จำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยที่เหมาะสม ควรอยู่ในระดับ 28-30 ล้านคนต่อปี แต่จะเน้นให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปมากขึ้น 10-15% ภายใน 2 ปี จากปัจจุบันค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยอยู่ที่ 4,950 บาท

ส่วนแนวทางการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และกระจายรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวไปทั่วๆ ทุกภูมิภาค พร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันบูรณาการในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน รวมทั้งต้องใสใจเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของไทยให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

ด้าน นายสันติ ชุดินธรา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวปี 2559 ว่า ททท.ตั้งเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.32% เทียบกับเป้าหมายในปีนี้ 1.4 ล้านล้านบาท ขณะที่รายได้ในประเทศจะเติบโตได้ 8% เทียบกับปีนี้ 8 แสนล้านบาท

 

โดยในปี 2559 ททท.ตั้งเป้าหมายให้รายได้ทางการท่องเที่ยวจากตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง และอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่จะทำรายได้เติบโตสูงที่สุดกว่า 12% โดยเฉพาะตลาดจีนที่คาดว่าจะมีสัดส่วนรายได้เติบโตได้ถึง 14% จากปีนี้ ซึ่งจะกลายเป็นตลาดสำคัญที่ทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในภาพรวมของปี 2559 สูงถึงประมาณ 1.54 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้นกว่า 8.32% จากเป้าหมายปีนี้ที่ 1.4 ล้านล้านบาท

แนวทางสำคัญ สำหรับการทำตลาดปี 2559 ททท.จะต้องเพิ่มสัดส่วนตลาดนักท่องเที่ยวระดับบนและกลางเพิ่มมากขึ้น จากสัดส่วนปัจจุบันเป็นตลาดระดับบนกว่า 10% ตลาดระดับกลางกว่า 30% และตลาดระดับล่างมากถึง 50% โดยจะให้สำนักงานททท.ต่างประเทศ ทั้ง 27 สำนักงาน กลับไปหาแนวทางเพื่อตอบโจทย์แนวทางดังกล่าว


LastUpdate 01/07/2558 14:48:28 โดย : Admin
12-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 12, 2020, 11:33 pm