หุ้นทอง
ก.ล.ต. ประสานตลาดหลักทรัพย์ปรับมาตรการติดตามหุ้นร้อนแรง


ก.ล.ต. ประสานตลาดหลักทรัพย์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดไปจากสภาพปกติไว้ที่เดียว โดย ก.ล.ต. จะคำนวณข้อมูลรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายหมุนเวียนหนาแน่น (Turnover List) ครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ได้ประสานงานกันอย่างต่อเนื่องในการติดตามดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง โดยตลาดหลักทรัพย์จะทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการดูแลมิให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ปัจจุบันมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ติดตามดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดไปจากสภาพปกติทั้ง turnover List ของ ก.ล.ต. และมาตรการ cash balance ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อประโยชน์ในเรื่องเดียวกันอยู่ใน 2 หน่วยงาน  ดังนั้น จึงเห็นร่วมกันว่าการมีข้อมูลในเรื่องนี้เพียงที่เดียวจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 ก.ล.ต. จึงจะยกเลิกการคำนวณและเปิดเผย Turnover List ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. โดยจะคำนวณข้อมูลครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 
อนึ่ง ก.ล.ต. ได้มีการประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ และตลาดหลักทรัพย์มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องปรามและควบคุมความร้อนแรงของการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งปรับเปลี่ยนตามสภาวการณ์จริงอยู่แล้ว ในชั้นนี้ จึงยังไม่มีการออกมาตรการอื่นใดเพิ่มเติม


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 ก.ค. 2558 เวลา : 20:16:59
25-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2021, 12:58 am