หุ้นทอง
บล.ไทยพาณิชย์ เสนอขาย DW รุ่นใหม่ อ้างอิง SET 50 หุ้นพื้นฐานแกร่ง


บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) นำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญ (Derivative Warrants:DW) รุ่นใหม่ จำนวน 9 ตัว ประกอบด้วย ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 1 ตัว ได้แก่ SVI23C1607A และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) จำนวน 8 ตัว ได้แก่ AOT23P1601A BBL23P1601A INTU23P1601A KBAN23P1601A PTT23P1601A PTTE23P1601A SCC23P1601A TRUE23P1601A มีความโดดเด่นด้วยเป็น DW ที่อ้างอิงราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดีในกลุ่ม SET 50 ที่มีมูลค่าตลาดสูง และราคาได้ปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะ Put DW ทั้ง 8 ตัวนี้ เหมาะสำหรับการซื้อลงทุนในช่วงตลาดผันผวนที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่นักลงทุนจะซื้อเพื่อบริหารพอร์ตการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในหุ้นทั่วไป   

Put DW ที่ออกในล็อตนี้มีอายุ 6 เดือน และ Call DW มีอายุ 12 เดือน ชดเชยกับรุ่นก่อนหน้าที่กำลังหมดอายุ ทำให้ปัจจุบัน SCBS มี DW ประเภท Call Warrant ครอบคลุมหุ้นอ้างอิง จำนวน 54 ตัว และมี DW ประเภท Put Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 12 ตัว สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างหลากหลายโดยเปิดให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ SCBS ยังมีเครื่องมือช่วยนักลงทุน “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืนโดยผู้ดูแลสภาพคล่องที่ช่วยนักลงทุนในการประมาณราคา DW ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และอายุคงเหลือต่างๆ โดยคำนวณจากสูตร Black-Scholes ตามสมมติฐานที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด และผู้ดูแลสภาพคล่องรับประกันราคา DW ตามตารางราคารับซื้อคืนภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด นักลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆและวิธีใช้ได้ใน www.scbs.com/DW

 ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภท Call Warrant และ ประเภท Put Warrant ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง จำนวน 9 รุ่น ได้แก่

ประเภทสิทธิในการซื้อ  

1.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.เอสวีไอ (SVI23C1607A)
ประเภทสิทธิในการขาย
2.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย  (AOT23P1601A)
3.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL23P1601A)
4.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์  (INTU23P1601A)
5.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBAN23P1601A)
6.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ปตท. (PTT23P1601A)
7.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTE23P1601A)
8.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC23P1601A)
9.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE23P1601A)


โดยนักลงทุนสามารถให้ความเชื่อมั่นในตราสารทางการเงินที่ออกโดย SCBS เนื่องจากสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือในระดับสากล “ฟิทช์ เรทติ้ง” ได้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBS ที่ AA- (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ พร้อมคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ที่ F1+ (tha) ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ SCBS รวมทั้งความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะในด้านลูกค้าบุคคลและผลการดำเนินงานที่ดี


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 ก.ค. 2558 เวลา : 18:26:25
25-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2021, 12:50 am