หุ้นทอง
THE ขอหยุดพักซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว


วันนี้ (17 กรกฎาคม 2558) บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) (THE)  แจ้งขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นการชั่วคราวของวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญและมีผลต่อโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ้นเครื่องหมาย "SP" เพื่อระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ THEเป็นการชั่วคราวสำหรับการซื้อขายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 แล้ว


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 ก.ค. 2558 เวลา : 11:21:38
25-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2021, 1:10 am