หุ้นทอง
"เคทีซี" ปลื้มกำไรครึ่งปีแรก 1,039 ล้านบาท พอใจธุรกิจเติบโตดีทุกด้าน


"เคทีซี"เผยครึ่งปีแรกทำกำไรสุทธิได้ 1,039 ล้านบาท โตขึ้น 26% โดยปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรขยายตัว 12% สูงกว่าอุตสาหกรรม ส่งให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดลงต่อเนื่อง ต่ำกว่าอุตสาหกรรมอยู่ที่ 2.2% ส่วนฐานสมาชิกขยายตัว 11% ตั้งเป้ากำไรทั้งปีเติบโตประมาณ 15%

 
นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา เคทีซียังคงความสามารถในการสร้างรายได้ และการทำกำไรจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรและการขยายตัวของยอดลูกหนี้ ทั้งธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล รวมทั้งยังรักษาระดับสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งหากเทียบกับอุตสาหกรรมถือว่าบริษัทฯ เติบโตในทิศทางที่ดีกว่าทุกด้าน โดยมีกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 1,039 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% ส่วนไตรมาส 2 มีกำไรสุทธิ 464 ล้านบาท ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตขยายตัวในอัตราเร่งอยู่ที่ 12% สูงกว่าอุตสาหกรรมซึ่งเติบโตที่ 7% จากการเพิ่มกิจกรรมการตลาดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ประกอบกับมีการบริหารจัดการด้านต้นทุน และการบริหารพอร์ตลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีพอร์ตลูกหนี้การค้ารวมเท่ากับ 54,709 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ฐานสมาชิกรวม 2.6 ล้านบัญชี ขยายตัว 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น บัตรเครดิต 1,895,916 บัตร ยอดลูกหนี้บัตรเครดิตรวม 37,226 ล้านบาท สินเชื่อบุคคล 714,708 บัญชี ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลรวม 16,769 ล้านบาท ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมอยู่ที่ 2.2% ลดลงจาก 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย  NPL บัตรเครดิตลดเหลือ 1.4% จาก 2% และ NPL สินเชื่อบุคคลเหลือเพียง 1% จาก 1.2%

บริษัทฯ มีรายได้รวมในไตรมาส 2/2558 เท่ากับ 3,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากรายได้ดอกเบี้ย (รวมรายได้ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน) เพิ่ม 7% และรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่ม 8% รายได้หนี้สูญได้รับคืนจำนวน 484 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน 1,434 ล้านบาท เพิ่มขึ้น14% จากค่าธรรมเนียมจ่ายที่เพิ่มขึ้น 45% หรือมีจำนวน 415 ล้านบาท จากการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทภายนอกในการใช้บริการติดตามทวงถามหนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ขณะที่ค่าใช้จ่ายการตลาดลดลง 15% จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการจัดหาสมาชิก

ไตรมาส 2/2558 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ (Available Credit Line) 23,220 ล้านบาท เป็นวงเงินจากธนาคารกรุงไทย 18,030 ล้านบาท และจากธนาคารพาณิชย์อื่นๆ 5,190 ล้านบาท อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5.99 เท่า ซึ่งต่ำกว่าภาระผูกพันที่กำหนดไว้ที่ 10 เท่า

 สำหรับแผนงานของเคทีซีในครึ่งปีหลัง เพื่อมุ่งสู่การสร้างกำไรให้เติบโตตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 15% นั้น บริษัทฯ จะเพิ่มสัดส่วนสมาชิกบัตรเครดิตและออกแคมเปญการตลาดเพื่อเพิ่มยอดการใช้จ่ายในต่างจังหวัดมากขึ้นครอบคลุม 14 จังหวัดใหญ่ ผ่านช่องทางเอาท์ซอร์ส เซลส์ และสาขาของธนาคารกรุงไทยซึ่งมีตัวแทนขายและสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้บัตรเคทีซีเป็นบัตรเครดิตหลักในการใช้จ่าย ทั้งในหมวดร้านค้าที่เป็นการใช้จ่ายได้ทุกวัน  (Everyday Usage) และสร้างสิทธิประโยชน์ในกลุ่มที่เป็นการใช้ตามโอกาส (Occasional Usage) โดยใช้จุดแข็งในเรื่องของคะแนนสะสม Forever Rewards ที่สามารถแลกสินค้าและบริการ ผ่านจุดให้บริการมากมายกว่า 3,000 แห่ง และการแลกผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงบริการผ่อนชำระ Flexi นานสูงสุด 10 เดือน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งขยายสิทธิประโยชน์ในหมวดอาหารให้กลุ่มสมาชิกไฮเอนด์  และการสร้างรายได้เพิ่มร่วมกับพันธมิตรธุรกิจต่างๆ ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการเสริม ได้แก่ แผนประกันรูปแบบต่างๆ บริการ U Shop V Deliver ตลอดจนการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อพร้อมใช้ “KTC PROUD” ให้กับลูกค้าของกลุ่มพันธมิตร เพื่อให้ลูกค้านำกลับมาใช้ซื้อสินค้าของพันธมิตร ด้วยการแบ่งชำระในอัตราดอกเบี้ยพิเศษและขยายเวลาให้ผ่อนได้ยาวนานขึ้นอีกด้วย


LastUpdate 14/08/2558 13:50:39 โดย : Admin
05-03-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 5, 2021, 11:26 am