หุ้นทอง
ก.ล.ต. คาดเกณฑ์เพิ่มเติมขอบเขตความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ผ่านกฤษฎีกาภายในปีนี้ ก่อนเสนอครม. -สนช. รับร่างกม.


นายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ก.ล.ต.อยู่ระหว่างรอการพิจารณาร่างแก้ไขและเพิ่มเติมขอบเขตการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยเพิ่มเติมร่างฐานความผิดในกรณีที่มีการให้ข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากการให้ข้อมูลภายในจากบุคคลในองค์กร (มาตรา 241) และการสร้างข่าว เพื่อปั่นราคาหุ้น(มาตรา 243) โดยความผิดที่เพิ่มขึ้นมา ตามร่างใหม่ คือ การให้ข้อมูลเท็จ ข่าวรั่ว และข่าวลือ โดยคาดว่าจะผ่านความเห็นชอบของกฤษฎีกาภายในปีนี้ ซึ่งหากผ่านแล้วจะส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติอนุมัติผ่านร่างกฎหมายในขั้นตอนต่อไป
                       

นอกจากนี้ ในส่วนของเรื่องเอาผิดในเรื่องการทำผิดตามมาตรา 241 และ 243 นั้น ยังมีเรื่องการแจ้งเบาะแสในการกระทำความผิด  โดย ก.ล.ต.ได้เพิ่มช่องทางให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส ผ่าน ทางเว็บไซด์ของก.ล.ต.  และไม่จำเป็นต้องการเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่แจ้งเบาะแส โดยจะมีรางวัลให้กับผู้แจ้งเบาะแส หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทางยุติธรรม โดยรางวัลที่ให้กับผู้แจ้งเบาะแสจะเป็นเงิน 1 ใน 3 ของเงินค่าปรับของผู้กระทำความผิด แต่อย่างไรก็ดี อยู่ที่ศาลจะเป็นผู้พิจารณารางวัลดังกล่าว โดยเกณฑ์การให้รางวัลขั้นสูงสุดจะแบ่งเงินรางวัลหากมีผู้แจ้งเบาะแสหลายราย  
                      

"ยอมรับว่าตอนนี้เรื่องข่าวสารผ่านทางโซเชียล มีเดีย มีมาก ซึ่งก.ล.ต.ก็ไม่สามาถรเข้าไปดูได้หมด หรือเข้าถึงได้ เพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ความระมัดระวัง โดยกรณีนี้เราก็จะเพิ่มในเรื่องของการแจ้งเบาะแสเข้าไป ในกรณีที่อาจมีการกระทำผิด และมีคนแจ้งเข้ามาที่ก.ล.ต. เราก็จะเข้าไปดู และตรวจสอบตามขั้นตอนที่มีอยู่" นายศักรินทร์ กล่าว  
                      

ส่วนเรื่องที่สอง คือ เพิ่มอำนาจในการฟ้องร้องแบบคดีแพ่ง โดยให้ ก.ล.ต. มีอำนาจเต็มในการดำเนินการ  โดยสามารถยื่นฟ้องผู้กระทำผิดได้เลย ซึ่งทำให้ใช้เวลาตัดสินคดีสั้นลง อีกทั้งไม่จำเป็นต้องผ่านดีเอสไอ จากปัจจุบันที่การดำเนินคดีนั้นจะมีเพียงคดีอาญาซึ่งขั้นตอนการพิจารณาคดีอาญาใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้รับคำตัดสิน
                       
ทั้งนี้การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฯ ประกอบด้วย การเปิดข้อมูลเท็จ หรือทำให้สำคัญผิด การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ การแพร่ข่าวลืออันเป็นเท็จ การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน หรืออินไซด์เดอร์ และ การสร้างราคาหรือปั่นหุ้น
                     


 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ก.ย. 2558 เวลา : 17:44:34
27-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 27, 2021, 4:20 pm