อสังหาริมทรัพย์
ไนท์แฟรงค์คาดตลาดให้เช่าคลังสินค้าแข่งดุ "สมุทรปราการ อีสเทิร์นซีบอร์ด" ทำเลฮอต


 


ไนท์แฟรงค์ คาดตลาดให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าแข่งเดือด เผยเขตจังหวัดสมุทรปราการและอีสเทิร์นซีบอร์ดครองความนิยม เหตุมีนิคมอุตสาหกรรมเพียบ

 
ขณะเดียวกันคาดว่าจะเห็นการลงทุนเพิ่มขึ้นของโครงการคลังสินค้านอกเหนือจากทำเลเดิมๆ เนื่องจากแผนพัฒนาการลงทุนมูลค่าสองล้านล้านบาทของรัฐบาลที่จะใช้ในการก่อสร้างระบบการขนส่ง อาทิ โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อแนวฝั่งตะวันออก-ตะวันตก และโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว-ไทย

 
นายมาร์คัส เบอร์เทนชอว์ กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายตัวแทนนายหน้า บริษัท ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า "มูลค่าที่ดินในจังหวัดสมุทรปราการเริ่มสูงขึ้นไป ทำให้โครงการใหม่ๆ ไม่สามารถสู้ราคาได้ ขณะที่อุปสงค์คงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าสมุทรปราการจะเผชิญแรงกดดันมากขึ้นทางด้านอัตราค่าเช่า ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้เช่าพื้นที่คลังสินค้าต้องประเมินว่าจะเลือกจ่ายค่าเช่าสูงสำหรับเช่าพื้นที่คลังสินค้าที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ หรือเลือกเช่าคลังสินค้าในพื้นที่ที่ห่างออกไป”  
 
 

จากผลการวิจัยของไนท์แฟรงค์ประเทศไทย ในปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการและชลบุรียังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ให้บริการพื้นที่เช่าด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมักยึดพื้นที่ในจังหวัดดังกล่าวเป็นที่ตั้งของศูนย์การกระจายสินค้า จังหวัดสมุทรปราการมีจำนวนอุปทานสูงที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 36 ของตลาดทั้งหมด เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพฯ และยังมีการคมนาคมที่สะดวก โดยสามารถเชื่อมต่อกับอีสเทิร์นซีบอร์ดผ่านถนนบางนา-ตราด นอกจากนี้ สมุทรปราการยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ส่วนจังหวัดชลบุรี ตามมาเป็นอันดับสอง โดยมีอุปทานคิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่งเป็นที่ตั้งเป็นของท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ด้วย

 
ตลาดคลังสินค้าให้เช่าจะมีอุปทานคลังสินค้ารวมทั้งหมด 364,000 ตารางเมตรในปี 2016 โดยพื้นที่จำนวนประมาณ 112,000 ตารางเมตร หรือร้อยละ 30 ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ที่ต่อเนื่องและอัตราการครอบครองพื้นที่ที่สูงขึ้นในจังหวัด ผลวิจัยยังเผยว่าในปี 2015 นั้นมีจำนวนอุปทานคลังสินค้ารวมทั้งสิ้น 3,639,097 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.5 จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม อุปทานคลังสินค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 15.6 ต่อปีในช่วงระหว่างปี 2011 – 2015
 
 
 

 
จากการสำรวจตั้งแต่ปี 2011 - 2015 ตลาดคลังสินค้าในประเทศไทยมียอดรวมการเช่าพื้นที่ทั้งสิ้น 2,845,021 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากปีก่อน หรือคิดเป็นพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้น 228,329 ตารางเมตรในปี 2015 ทั้งนี้ อัตราการครอบครองพื้นที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 78.2 ซึ่งเขตสุวรรณภูมิ-บางปะกงมีอัตราการครอบครองสูงกว่าที่อื่นๆ โดยอยู่ที่ร้อยละ 86.5 ในขณะที่ย่านปทุมธานี-อยุธยามีอัตราครอบครองพื้นที่ร้อยละ 79.7 และในอีสเทิร์นซีบอร์ดร้อยละ 62.8 ทั้งนี้ จำนวนอัตราการครอบครองพื้นที่ที่ลดลงในอีสเทิร์นซีบอร์ดนั้นมีสาเหตุมาจากการจำนวนที่เพิ่มขึ้นของอุปทานใหม่ๆ ในช่วงระหว่างปี 2012-2013

 
โดยพื้นที่ให้เช่าในกรุงเทพมหานครและปทุมธานีมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 185 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน ในขณะที่ ค่าเช่าในจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี และฉะเชิงเทรามีราคาสูงสุดอยู่ที่ 180 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน การวิจัยยังชี้ว่าที่ตั้งของคลังสินค้าจัดเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดอัตราค่าเช่า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยอื่นๆ ก็สามารถส่งผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าได้เช่นกัน อาทิ การออกแบบ สภาพแวดล้อม และอายุของอาคาร

 
นอกจากนี้ ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและอี-คอมเมิร์ซ เป็นธุรกิจที่มีอุปสงค์ด้านพื้นที่เช่าคลังสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดคลังสินค้าในประเทศยังได้เปรียบประเทศอื่นๆ ในด้านที่ตั้ง ซึ่งถือเป็นใจกลางทางด้านภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

LastUpdate 30/03/2559 07:41:43 โดย : Admin
26-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 26, 2020, 11:11 pm