อสังหาริมทรัพย์
แลนดี้ โฮม ทุ่มงบ 1 ลบ. พัฒนาโปรแกรม Landy Work Flow System ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ


 


แลนดี้ โฮม ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 ของเมืองไทยมั่นคงด้วยทุนทะเบียน 200 ล้านบาท ก้าวล้ำอีกขั้นด้วยการพัฒนาโปรแกรม Landy Work Flow System เอกสิทธิ์เฉพาะเพื่อความเป็นเลิศในทุกขั้นตอนการทำงาน โดยได้เริ่มทดลองใช้ตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปีที่ผ่านมา พบว่ากว่า 90% ของกลุ่มลูกค้าพึงพอใจในกระบวนการการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น เตรียมต่อยอดสู่การสร้าง Application ให้ลูกค้าตรวจสอบได้แบบ Real time
 
 
 
 
 
 
         
 นายพานิช มณีรัตนะพร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างและบริหารสำนักงาน บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ล่าสุด บริษัทฯ ได้เปิดตัวโปรแกรมตรวจสอบระบบการดำเนินงานในทุกขั้นตอน ภายใต้ชื่อ "Landy Work Flow System" โดยระบบดังกล่าวถือเป็นระบบการบริหารจัดการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนของส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนสามารถดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ ทำให้การก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
          
"เพราะเราเชื่อมั่นว่าความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งจะนำไปสู่ความประทับใจและเกิดเป็น Word of mouth บริษัทฯ ให้ความสำคัญทั้งในส่วนหน้างานและ Back office การที่ลูกค้าเลือกใช้บริษัทรับสร้างบ้านนั่นหมายถึงลูกค้าต้องการผลงานแบบมืออาชีพ สิ่งนี้ทำให้เราต้องพัฒนากระบวนการจัดการด้านงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มจนจบอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบที่นำเสนอ ภายใต้โครงสร้างที่แข็งแรงในระยะเวลาที่รวดเร็วตามมาตรฐานสากล" นายพานิช มณีรัตนะพร กล่าว
        
  ทั้งนี้ โปรแกรม "Landy Work Flow System" คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส่วนงานขาย งานออกแบบ งานก่อสร้าง ตลอดจนส่วนบริการหลังการขาย ให้เป็นลำดับขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นตั้งแต่การเปิดใบงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรในฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอนการทำงานและปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าวที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบและทราบถึงขั้นตอนการทำงานได้อย่างชัดเจน หากเกิดความล่าช้าในจุดใด ก็สามารถทราบได้ทันทีถึงสาเหตุ ทำให้แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น ทั้งยังลดการใช้ทรัพยากรกระดาษอีกด้วย
        
  "แลนดี้ โฮม ได้เริ่มนำโปรแกรม "Landy Work Flow System" มาใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 โดยใช้กับการก่อสร้างบ้านกว่า 150 หลัง ซึ่งลูกค้ากว่า 90% รู้สึกพึงพอใจ ยิ่งไปกว่านั้นโปรแกรมดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการทำงานในอนาคตที่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด Application เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานในทุกขั้นตอนด้วยตนเอง และเห็นภาพการก่อสร้างในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด" นายพานิช มณีรัตนะพร กล่าวสรุป

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 มี.ค. 2559 เวลา : 12:43:25
07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 2:38 pm