อสังหาริมทรัพย์
กคช.เด้งรับนโยบายรัฐ เปิดตัวบ้านเคหะประชารัฐ280โครงการเข้าร่วม


 


กคช.ขานรับภาครัฐ เปิดตัวบ้านเคหะประชารัฐ เผยมีบ้านพร้อมเข้าร่วมโครงการ 280 โครงการ จำนวน 26,704 หน่วย
 
 
 
 

?นายดารนัย  อินสว่าง รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติคัดโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อ “โครงการบ้านเคหะประชารัฐ” โดยมีโครงการที่เข้าร่วมพร้อมโอนภายใน 2 ปี จำนวน 280 โครงการ รวมทั้งสิ้น 26,704 หน่วย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ โครงการที่มีสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว รอยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน จำนวน 178 โครงการ 14,593 หน่วย และโครงการเปิดขายใหม่ จำนวน 229 โครงการ รวมทั้งสิ้น 12,111 หน่วย

ประกอบด้วย โครงการบ้านยั่งยืน ได้รวบรวมทั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชนเข้าร่วมโครงการบ้านเคหะประชารัฐ จำนวน 214 โครงการ รวมทั้งสิ้น 10,172 หน่วย และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 จำนวน 15 โครงการ รวมทั้งสิ้น 1,939 หน่วย โครงการตั้งอยู่ในทำเลดีมีศักยภาพสูง เช่น ประชาสำราญ ร่มเกล้า ลาดกระบัง รังสิต นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ ชลบุรี ปราจีนบุรี กาญจนบุรี และหนองคาย เป็นต้น

สำหรับราคาที่อยู่อาศัยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ราคาไม่เกิน 700,000 บาท จำนวน 226 โครงการ รวมทั้งสิ้น 12,049 หน่วย และราคาเกิน 7 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท จำนวน 7 โครงการ รวมทั้งสิ้น 62 หน่วย

อัตราการผ่อนชำระ คือ อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 7 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 0, ปีที่  2 - 3 ร้อยละ 2, ปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 5 และปีที่ 7-30 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ปัจจุบัน ธอส. = MRR - 0.75 %, ธนาคารออมสิน = MRR – 1.475 %) ผ่อนชำระ 3 ปีแรก ประมาณเดือนละ 3,000 บาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน กรณีวงเงินกู้ 7 แสนบาท ถึง 1.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 ร้อยละ 3, ปีที่ 4 – 6 ร้อยละ 5 และปีที่ 7 - 30 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ปัจจุบันลูกค้ารายย่อยธอส. = MRR - 0.75%, ธนาคารออมสิน = MRR - 1.475%

คุณสมบัติของผู้จองโครงการ ประกอบด้วย มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะแล้ว กรณีจองที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 700,000 บาท ต้องมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน กรณีจองที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่ 700,001 – 1,500,000 บาท ไม่จำกัดรายได้ ส่วนหลักฐานการจอง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ตนเอง วางเงินจองตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถจองโครงการบ้านเคหะประชารัฐได้ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เวลา เวลา 08.30 - 18.00 น. นอกจากนี้ยังเปิดให้จองในพื้นที่ต่างจังหวัดอีก 5 พื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ ชลบุรี และกระบี่
 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 เม.ย. 2559 เวลา : 07:12:22
27-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2020, 9:46 pm