เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 'The 28th AsianFA Annual Meeting' ครั้งแรกในประเทศไทย


 


ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ AsianFA จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 'The 28th AsianFA Annual Meeting'ครั้งแรกในประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ Asian Finance Association (AsianFA) จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “The 28th AsianFA Annual Meeting” ครั้งแรกในประเทศไทย เชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาเอก-โท ด้านการเงิน จากประเทศทั่วโลก นำเสนอบทความเชิงวิชาการและงานวิจัย กว่า 140 ผลงาน ส่งเสริมให้นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ โดยจัดขึ้น 27-28 มิ.ย. นี้ ที่ รร. อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “The 28th AsianFA Annual Meeting” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Asian Finance Association (AsianFA) อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาเอก-โท ด้านการเงิน จากประเทศทั่วโลก นำเสนอบทความเชิงวิชาการและงานวิจัย กว่า 140 ผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองพร้อมเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปฏิบัติจริงในการดำเนินธุรกิจของภาคตลาดเงินตลาดทุนให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ 
 

“การที่ตลาดทุนจะพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการนำนวัตกรรมใหม่ๆ และผลการศึกษาจากงานวิจัยซึ่งปัจจุบันมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การปรับปรุงแนวคิดและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ในประเทศไทยเพื่อเป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักศึกษาในระดับปริญญาเอก-โท จากทุกประเทศทั่วโลกได้นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะนำผลการศึกษาและผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์มาต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมของตลาดทุนไทยต่อไป” ดร. สันติกล่าว

งานสัมมนาในปีนี้มีผู้ส่งบทความทั้งสิ้นกว่า 300 ผลงาน และผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกว่า 140 ผลงานจากประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกงรวมถึงประเทศไทย สำหรับประเทศไทยมีตัวแทนนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งคณาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ ร่วมนำเสนอผลงาน โดยผลงานที่ดีที่สุดจะได้รับรางวัล อาทิ  SET best paper awards in capital market โดยมีการแบ่งการนำเสนอบทความหลากหลายหัวข้อ อาทิ Asset Pricing, Corporate Finance, Market Microstructure, Derivatives and International Finance 

งาน “The 28th AsianFA Annual Meeting” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/asianfa2016
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 มิ.ย. 2559 เวลา : 12:51:14
18-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 18, 2020, 2:25 pm