เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ออมสินจัดการประชุมธนาคารออมสินโลกประจำปี ครั้งที่ 23 WSBI Annual Meetings 2016 Banking in 21st Century


 


ธนาคารออมสินประเทศไทยเป็นผู้นำจัดการประชุมธนาคารออมสินโลกประจำปี ครั้งที่ 23   WSBI Annual Meetings 2016 Banking in 21st Century 

ธนาคารออมสิน สร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีสากล โดยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมธนาคารออมสินโลก WSBI Annual Meetings 2016 Banking in 21st Century  ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย

นับเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำจัดการประชุมสำคัญถึง 3  คณะ คือ การประชุม WSBI Presidents Committee , Board of Directors  และการประชุม General Assembly  ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้นำธนาคารออมสินของกลุ่มภูมิภาคต่าง ๆ ที่ว่าด้วยการออมและระบบการเงินรายย่อย  โดยมีสมาชิกทั่วโลกรวมเข้าร่วมประชุม  การประชุมครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารเศรษฐกิจของแต่ละชาติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ การประสานความร่วมมือองค์กรระหว่างประเทศจากนักการธนาคารจากทั่วโลก

ทั้งนี้สถาบันธนาคารออมสินโลกหรือ World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร  ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างสถาบันการเงินทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการออมทรัพย์ ปัจจุบันมีสมาชิกจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 110 แห่งจาก 80 ประเทศเข้าร่วม 

คณะกรรมการสถาบันธนาคารออมสินโลก (WSBI Board of Directors) ประกอบด้วย กรรมการสามัญ (Ordinary Member) 23 คน และกรรมการสมทบ (Alternate Member) 4 คน รวม 27 คน มาจากผู้แทนธนาคารสมาชิกที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งจะจัดการประชุมกันเป็นประจำทุกปี ปีละ 2  ครั้งในช่วง 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลังของแต่ละปี  ปัจจุบัน  Mr. Heinrich Haasis จากสหพันธ์ธนาคารออมสินเยอรมัน สหพันธรัฐเยอรมัน ดำรงตำแหน่งประธานสถาบันธนาคารออมสินโลก (2012-2015)

โดยบทบาทสำคัญของไทยในสถาบันธนาคารออมสินโลก คือการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสถาบันธนาคารออมสินโลก  (WSBI Board of Directors) นำโดย นาย ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นาย อิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561   ถือเป็นก้าวสำคัญที่ธนาคารออมสิน สถาบันทางการเงินของรัฐบาลได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางธุรกิจและการเงิน ในฐานะผู้นำการออมของโลก สร้างความพร้อมและความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิกฟิก
 
 

LastUpdate 28/06/2559 17:47:56 โดย : Admin
18-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 18, 2020, 2:26 pm