เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
เครดิตบูโรภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเครดิตบูโรประเทศไทย


 


บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) โดยนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเครดิตบูโรในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อาทิ ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน รวมทั้งผู้แทนจากบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) สมาคมธนาคารไทย และธนาคารโลก สำนักงานประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ตรวจเครดิตบูโร และศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ของประเทศไทย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารเครดิตบูโรประเทศลุ่มแม่น้ำโขงยังได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจการของเครดิตบูโรแต่ละประเทศ รวมทั้งการระดมความคิดเพื่อศึกษาแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดน (Cross Border Data) เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า “การประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมครั้งแรกของเครดิตบูโรในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน ได้เดินทางมาดูงานที่เครดิตบูโรประเทศไทย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และการจัดการด้านข้อมูล ข้อร้องเรียนต่างๆ นอกจากนี้ ยังร่วมหารือกันถึงแนวทางการส่งข้อมูลข้ามพรมแดน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขอสินเชื่อแก่ผู้ที่เดินทางไปทำงานหรือประกอบกิจการในต่างประเทศอีกด้วย”
 

(ในภาพ) ผู้บริหารจากเครดิตบูโรในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อาทิ ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน และบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ตรวจเครดิตบูโร และศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ของประเทศไทย โดยมีนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ให้การต้อนรับ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมเรื่องการส่งข้อมูลข้ามพรมแดนของประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อเร็วๆ นี้
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 ก.ค. 2559 เวลา : 11:22:39
03-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 3, 2020, 5:51 pm