แบงก์-นอนแบงก์
ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับการจัดอันดับมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด


 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับการจัดอันดับมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดโดยผลวิจัยของบัญชีฯจุฬาฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด  (Thailand’s Top Corporate Brands) ในหมวดอุตสาหกรรมการเงิน ประจำปี 2559 ซึ่งได้รับรางวัลเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน โดยธนาคารมีมูลค่าแบรนด์ 310,035 ล้านบาท จากผลการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย” ซึ่งเป็นการวัดด้วยเครื่องมือแบบบูรณาการ ทั้งหลักการทางบัญชี การเงิน และการตลาด (CBS : Corporate Brand Success) สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์การสร้างแบรนด์องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีความรู้ความเข้าใจในลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเป็นธนาคารของสังคมที่เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยมี นายธนา เธียรอัจฉริยะ ที่ปรึกษาอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นตัวแทนธนาคารเข้ารับรางวัลจาก ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ส.ค. 2559 เวลา : 15:59:23
29-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 29, 2020, 3:29 am