แบงก์-นอนแบงก์
EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวีให้แก่ บมจ. อาม่า มารีน


 

EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวีให้แก่ บมจ. อาม่า มารีน ยกระดับบริการขนส่งน้ำมันและเคมีของไทยในระดับภูมิภาค


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ได้สนับสนุนเงินกู้เพื่อซื้อเรือขนส่งน้ำมันและเคมี วงเงิน 12.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการขยายกองเรือขนส่งน้ำมันและเคมีของไทยให้ทัดเทียมระดับสากลและขยายไปยังตลาดหรือเส้นทางใหม่ที่มีศักยภาพสูง เป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทน้ำมันและเคมีป้อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ 

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยต่อไปว่า EXIM BANK ให้การสนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวีครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าเหลวทางเรือ โดยใช้เรือสัญชาติไทยและธงเรือไทยทุกลำ มีประสบการณ์ขนส่งน้ำมันและสารเคมีมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างเตรียมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อระดมทุนรองรับการขยายธุรกิจและแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กร การสนับสนุนของ EXIM BANK เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางน้ำของไทยอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจส่งออกสินค้าไทยขยายตัวได้อย่างมั่นคง นำมาซึ่งรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของไทยอย่างยั่งยืน 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 ก.ย. 2559 เวลา : 12:41:35
26-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 26, 2020, 10:56 pm